Weekend in het klooster: 'En of het de kans van mijn leven was!'

Gepubliceerd op: 11-6-2018 om 16:28 door Sien Callebout. Bron: kerknet.be

LOPPUM - Onder het motto 'De kans van je leven' worden in België enkele weekenden georganiseerd voor vrouwen die graag willen meeleven in het klooster. Een van de deelneemsters vertelt aan Kerknet.be hoe ze dit heeft ervaren

Vandaag laten we een eerste deelneemster aan het woord. Zij leefde mee in de priorij van Bethanië.Het leven van de Benedictinessen van Loppem omvat de kenmerken van elk monastiek leven nl. gebed, gemeenschapsleven en gastvrijheid. Eigen voor de monialen in Bethanië is de openheid tot zending naar andere werelddelen om er het Benedictijns leven door te geven. ​​Een oprechte en inspirerende getuigenis. 

Discerning Which Direction

Een kans om echt mee te leven 

Ik heb er bewust voor gekozen om in een contemplatieve gemeenschap een weekend mee te leven. Ik ken reeds enkele 'actieve' gemeenschappen (al is een gemeenschap misschien nooit ten volle actief te omschrijven, elke gemeenschap heeft een contemplatieve basis). Nu wilde ik graag meeleven in een contemplatieve gemeenschap om het verschil te ervaren. Toch merk ik dat een contemplatieve gemeenschap ook steeds voor een stuk actief is. Toen ik naar de priorij reed, besefte ik dat ik er niet als gast kwam, maar om mee te leven. 

Een kans voor een nieuwe blik op de tijd

Deze andere ingesteldheid deed me op een of andere manier de dagen intenser beleven en ervaren. Ik heb dan ook bewust de rol van meeleven in de gemeenschap op mij genomen. De stricte uren, structuur en regelmaat gaven mij vooreerst wat een beklemmend gevoel. Naarmate het weekend vorderde, zwakte dit gevoel wel af. 

Ik geloof dat de regelmaat van verschillende tijdsinvullingen een soort evenwicht kan brengen binnen het leven van de zusters, dat ertoe leidt om ten volle mens te worden. Dit werd me ook duidelijk in de uitleg die zuster Hannah in onze groep gaf over de Regel van Benedictus. Het thuiskomen in deze structuur was voor mij wel even wennen tegenover een leven leiden met deadlines en vele agendapunten. De stricte uren toonden voor mij echter ook de kracht van grenzen stellen aan tijd. 

We krijgen, ontvangen de tijd. We zijn niet de beheerser over de tijd. De tijdsindeling waarin ik mocht meeleven liet me dit ondervinden. Door deze grenzen aan de tijd te stellen, ervoer ik dat ik ook ontvankelijker werd voor de gegeven tijd, want ik bepaalde immers niet zelf hoe lang een taak of ontmoeting mag of kan duren. Het helpt de 'prestaties' of taken die ik doe in deze tijd te relativeren en ze in een bepaald perspectief te plaatsen.

Een kans voor stilte en dankbaarheid

Ondanks dat de zusters vaak in stilte leven met elkaar (naast de ontmoetingsmomenten), ontdekte ik een diepe onderlinge verbondenheid en bijzondere manier van contact maken. Zo beleven ze meestal de maaltijden in stilte. Hierbinnen ervoer ik een gevoeligheid voor non-verbale communicatie die sterk ontwikkeld is.

Kortom, een prachtige weg om meer - echter - mens te worden tussen de mensen en in relatie met God. De zusters heb ik als hartelijk, dankbaar, menselijk en bescheiden, maar ook vol humor ervaren. Ik ben dankbaar om in deze warme gemeenschap enkele dagen te hebben mogen meeleven. Toch voel ik in mijn hart dat deze contemplatieve gemeenschap niet mijn weg is. Mijn verlangen gaat meer uit naar een 'actief' leven in de wereld met een contemplatieve dimensie.

Het vraagt voor mij nog verdere onderscheiding om te ontdekken vanuit welke levensstaat God wil dat ik dit beleef. Wel is het voor mij helder dat geloven mij beweegt en deel uitmaakt van mijn identiteit. Ik voel het verlangen dit geloof ook verder te beleven in het leven van mensen in de wereld.

Ook meeleven in een klooster?

Ook in Nederland worden regelmatig meeleefdagen en -weekenden georganiseerd, zowel voor vrouwen als voor mannen. O.a. in juli bij de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel en bij de Trappistinnen in Arnhem. Kijk hier voor een overzicht.

In 2019 zullen zeven gemeenschappen in België weer jonge vrouwen welkomen voor een nieuw meeleefweekend. Volg de facebookpagina De kans van je leven om op de hoogte te blijven.