Nieuw Bestuur KNR

Gepubliceerd op: 7-6-2018 om 17:23 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Tijdens de Algemene Vergadering van 7 juni 2018 zijn broeder Bram Hommel en zuster Monica Raassen gekozen als nieuwe bestuursleden van de KNR.

Zij volgen daarmee respectievelijk frater Wilfried van der Poll (Fraters van Utrecht) en zuster Gertrudis van der Donck (Trappistinnen) op, die beiden hun twee termijnen in het Bestuur KNR volgemaakt hadden en daardoor niet meer herkiesbaar waren.

br bram hommel en zuster monica raassen
De nieuwe KNR-bestuursleden zuster Monica Raassen en broeder Bram Hommel

Broeder Bram

Broeder Bram Hommel van de broeders van Huijbergen heeft bijna 35 jaar als missionaris in Indonesië gewerkt. Lange tijd was hij daar betrokken bij de opleiding van jonge broeders. Terug in Nederland was hij 12 jaar actief in het bestuur van zijn congregatie o.a. als generaal overste. In 2007 is hij lid geworden van de CMBR (Commissie Missionaire Beweging Religieuzen). Daar ontmoette hij naar eigen zeggen zeer inspirerende mensen. "Ik heb inspirerende mensen nodig om mij heen. Die vind ik bij de KNR, daar wil ik graag bij horen en zelf aan bijdragen,"  zei hij tijdens bij het voorstellen.

Zuster Monica

Zuster Monica Raassen is lid van de Kanunnikessen van het H. Graf. Elf jaar woonde ze in prioij Emmaus in Maarssen. Sinds deze vorig jaar werd opgeheven woont ze alleen. Ze is parttime werkzaam als pastoraal werkster in een parochie. Ook was ze een aantal jaren betrokken bij de werkgroep die de dagen voor Kleurrijk Religieus Leven organiseert. Hoewel de zusters niet meer samen in een huis wonen proberen ze, ook samen met participanten te werken aan gemeensschapsleven. Iets wat zuster Monica zeer belangrijk vindt. "Ik heb goede hoop dat het religieuze leven, misschien op andere wijze, voortgezet zal worden en wil mij daar graag voor inzetten."  Zuster Monica is afkomstig uit Amsterdam en was voordat ze intrad bij de Kanunnikessen fysiotherapeute. 

Afscheid van frater Wilfried en zuster Gertrudis

Beide kandidaten werden door de Algemene Vergadering met een overgrote meerderheid van stemmen gekozen. Vervolgens werd afscheid genomen van de aftredende bestuursleden, die beiden werden toegesproken. KNR-voorzitter abt Bernadus Peeters roemde de bescheidenheid en wijsheid van frater Wilfried. Met zijn rust kon hij de soms felle discussie in het bestuur altijd weer wat bedaren. Zuster Gertrudis werd vervolgens toegesproken door vice-voorzitter zuster Sara Böhmer. Ze vermoedt dat zuster Gertrudis bloedgroep O-positief heeft. Iemand die een donor voor iedereen kan zijn en iedereen wat te geven heeft. Meer dan 20 jaar was zij actief voor de religieuzen: eerst bij de SMB en later in de FKR en het Bestuur. Besturen deed ze niet alleen met haar verstand, maar ook vanuit het hart met altijd een oog voor de menselijke kant. Zelf zei zr. Gertrudis dat het bestuurslidmaatschap haar ook verrijkt heeft en haar horizon heeft verbreed.