Herdenkingsdienst voor pater Sjer Hensgens

Gepubliceerd op: 1-6-2018 om 16:40 door Henk Erinkveld.

WITTEM - Op 27 mei is in Natal, Braziliƫ de redemptorist-missionaris pater Sjer (Pio) Hensgens overleden. Op 9 juni zal er in Wittem een herdenkingsmis worden gehouden voor hem.

Pater Hensgenst werd in 1932 in Kerkrade-West geboren, trad in 1954 in bij de redemptoristen in Wittem en werd daar in 1959 priester gewijd.

Al twee jaar na zijn priesterwijding vertrok hij naar Noord-Oost Brazilië en is daar tot zijn dood, dus maar liefst 57 jaar, als pastor actief geweest. Verreweg de meeste jaren (vanaf 1968) was hij missionaris in Natal in de deelstaat Rio Grande do Norte. Hij gaf leiding aan de parochie van de redemptoristen en onder zijn bestuur zijn uit die parochie nog zeven andere parochies ontstaan.
Hij gaf veel aandacht aan de vorming van leken, maakte deel uit van de oecumenische beweging en richtte in zijn bisdom de commissie ‘Justitia et Pax’ op.

Pio Henskens

Toen hij in 2003, 71 jaar oud, zijn pastoorstaak had overgedragen, bleef hij tot zijn dood nog als kapelaan actief in zijn parochie. In april j.l. werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een zware longontsteking waarvan hij niet meer herstelde. In de nacht van 27 mei overleed hij, en volgens Braziliaans gebruik is hij een dag later begraven.

In de voorbije tientallen jaren hebben zijn stadsgenoten en vooral de parochianen van Kerkrade-West de missionaris gesteund met talloze acties. Ook was hij tijdens vakanties geregeld in Limmel, Maastricht, waar zijn zus Bertie nog altijd huishoudster is van emeritus pastoor Lemmens. Hoewel hij vanwege zijn hoge ouderdom de laatste jaren niet meer naar Limburg kon komen, bleef zijn familie intensief contact met hem houden en kennen velen hem nog.

Voor de nabestaanden, vrienden en andere belangstellenden is er daarom in de redemptoristenkerk te Wittem een gedachtenisviering op zaterdag 9 juni a.s. om 10.30 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom.