Barmhartigheid zit ook in kleine dingen

Gepubliceerd op: 29-5-2018 om 16:00 door Lisette Thooft / eh. Bron: www.nieuwwij.nl

VUGHT - "Voor veel mensen lijkt een woord als barmhartigheid te heilig en te groot. Bij de Beweging van Barmhartigheid proberen we dit allerdaagser te maken. Het zit ook in kleine dingen. " Dat vertelt Henk-Jan Hoefman die tot voor kort voorzitter was van de beweging.

Op 14 juni is er een compassie-congres over betekenisvol ondernemen en op 1 september een lustrum-festival: de Beweging van Barmhartigheid is 20 jaar jong, springlevend en ze viert feest. Voor Nieuwwij sprak Lisette Thooft met de voormalig voorzitter die nu  over de alledaagse praktijk van compassie.

Henk Jan Hoefman, Beweging van Barmhartigheid
Henk-Jan Hoefman: foto Nieuwwij.nl 

Drieslag: zien, bewogen worden en in beweging komen

“Beweging is een interessant woord, het geeft aan: levendigheid, schwung, in beweging zijn. De oprichters, de Fraters van Tilburg, zagen in barmhartigheid de drieslag: zien, bewogen worden en in beweging komen. Ik zie jou, ik zie de ander, in leuke maar ook in lastige situaties; dat raakt me; ik voel me betrokken bij jou en daar komt iets uit voort. Van binnenuit krijg ik de impuls om je te helpen, te ondersteunen en bij je te zijn. Dat is de Beweging van Barmhartigheid. Telkens weer, in grote en kleine situaties.

De woorden compassie, barmhartigheid en mededogen zijn vriendjes van elkaar. Voor veel mensen zijn die woorden te groot, te heilig, te ver weg. Wij proberen binnen de Beweging van Barmhartigheid mensen te inspireren in hun beoefening, door de begrippen iets alledaagser te maken en dichterbij te brengen. Want de grap is dat je elke dag ongelooflijk veel momenten hebt waarin je barmhartig kunt zijn. Bij de kassa bijvoorbeeld, als iemand vóór je problemen heeft met z’n pinpas en jij hebt haast. Dat is het moment dat je de keuze hebt: ga ik me opwinden, of kies ik voor geduld en een vriendelijke blik, want de volgende keer sta ik daar misschien te stuntelen?”

Het in beweging komen wil niet altijd zeggen ook dat er ook daadwerkelijk actie is, som gaat het om niet-doen. "Je liefdevolle aanwezigheid geven aan een ander mens die zich in een benarde situatie voelt. Soms is het moeilijk voor ons doe-mensen om op onze handen te zitten en er alleen te zijn."  aldus Henk-Jan. 

Alledaagse beoefening

Barmhartigheid, compassie, zit vaak in kleine dingen. "Iedereen kent elke dag tal van situaties waarin je barmhartigheid kunt ontvangen en waarin je het kunt geven. Het gaat om de alledaagse beoefening. Oké, wat heeft die opeenstapeling van kleine momenten te maken met de wereldproblematiek? Sommige mensen worden daar moedeloos van: de milieubedreiging, de terreurdreiging, het immense verschil tussen arm en rijk… Maar ik ben ervan overtuigd dat het veld van medemenselijkheid zal aandikken, als we al die kleine beoefeningsmomenten benutten die we dagelijks gepresenteerd krijgen." 

Belangrijk thema

"Het feit al dat de huidige paus 2016 uitriep tot Jaar van Barmhartigheid heeft een enorme impuls gegeven aan het maatschappelijke belang van het thema. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei: Nou Henk-Jan, ik ga eerst even mijn to-do list afmaken en dan kom ik bij je terug. Niemand onderschat het belang van het thema. Er zijn meer dan tweeduizend mensen bij onze Beweging aangesloten en bij geestverwante initiatieven zoals het Charter of Compassion en Compassion for Care gaat het ook om steeds meer mensen die er echt mee aan de slag willen.

Op allerlei plekken in de maatschappij zijn mensen ermee bezig en dat wil de Beweging aanmoedigen met onze programma’s en publicaties. Samen onderweg zijn is verbroederend en tegelijkertijd moet iedereen zijn eigen weg vinden. Vind je eigen kleur, zoek je eigen vormen van medemenselijkheid."

Lees het hele interview op Nieuwwij.nl 

Meer over de Beweging van Barmhartigheid

In dit jubileumjaar organiseert de Beweging van Barmhartigheid op 14 juni een Compassie-congres over betekenisvol ondernemen.   Op 1 september is er een Festival Compassie.