Nog 6 dagen om een jongerenproject te nomineren voor de Religieuzenprijs

Gepubliceerd op: 25-4-2018 om 17:12 door eh.

DEN BOSCH - Dit jaar reikt de KNR opnieuw een Religieuzenprijs uit. Dit keer voor een project waarbij jongeren hun idealen en inzet voor een betere wereld kunnen vormgeven. Wie zo'n project kent en vindt dat het in aanmerking zou moeten komen voor de prijs, heeft nog zes dagen een nominatie in te dienen.

Met deze Religieuzenprijs sluit de KNR dit jaar aan bij het jaarthema van de KNR zelf en bij de mondiale Bisschoppensynode over ‘jongeren, hun geloof en de onderscheiding van hun roeping’  die in oktober in Rome wordt gehouden. Roeping wordt hierbij nadrukkelijk breder gezien als roeping tot religieus leven. Het gaat over de dromen en idealen die jongeren hebben en hoe zij zich willen inzetten voor een betere toekomst.

   poster religieuzenprijs def

Een prijs van de religieuzen voor jongeren

De Religieuzenprijs wordt in principe elke twee jaar uitgereikt door de KNR aan een project waarin religieuzen zich herkennen vanwege de inzet en bezieling voor mensen in de marge, in de zorg of andere terreinen waarop de religieuzen zelf werkzaam waren en nog altijd zijn. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 5.000,--.

Met deze prijs willen de religieuzen dit jaar speciaal jongeren die zich inzetten voor hun idealen in het zonnetje zetten en bemoedigen.

Jongeren die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid en vrede. Veel religieuzen hebben immers ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor anderen. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en betere toekomst. Daarbij zijn initiatieven die jongeren helpen en middelen geven om deze roeping en idealen te ontdekken ook het ondersteunen waard.

Iedereen kan nomineren

De Religieuzenprijs is een prijs van de religieuzen voor jongeren. Maar ook niet-religieuzen kunnen projecten voordragen en nomineren. De hogere oversten van de religieuze instituten zullen uiteindelijk bepalen welk project hun stem krijgt en de prijs in de wacht zal slepen.

De KNR roept daarom iedereen op om initiatieven, projecten of personen te nomineren waarvan hij of zij meent dat deze in aanmerking komen voor deze prijs en die voldoen aan de criteria. Meer informatie over aanmelden en de criteria