Komende zondag 22 april: Roepingenzondag

Gepubliceerd op: 20-4-2018 om 17:03 door ph /eh.

DEN BOSCH / UTRECHT - Wereldwijd wordt komende zondag 22 april Roepingenzondag gehouden. Thema is dit jaar 'De roep van de Heer horen, onderscheiden, beleven.' De bisdommen en de KNR brengen ook nu gezamenlijke materiaal uit.

Paus Franciscus schreef een open brief  voor deze 55ste roepingenzondag. Hij sluit hiermee aan bij het thema van de mondiale bisschoppensynode van oktober 2018, die zal gaan over De Jongeren, het Geloof en de Onderscheiding van de Roeping.

Campagnebeeld Roepingenzondag 2018

Uitgaand van het verhaal van Jezus’ optreden in de synagoge van Nazareth (Lucas 4,16-21), deelt hij deze brief in aan de hand van de drie kernwoorden van het thema: horen, onderscheiden, beleven. Hieronder enkele fragmenten:

Horen

De oproep van de Heer (…) is niet zo vanzelfsprekend als de vele dingen die wij dagelijks kunnen horen, zien of aanraken. God komt op een stille en discrete wijze, zonder zich op te dringen aan onze vrijheid. Zo kan het gebeuren dat zijn stem wordt verstikt door de vele zorgen en prikkels die onze geest en ons hart in beslag nemen.
Dan is het noodzakelijk ons voor te bereiden op een diepgaand luisteren naar Zijn Woord en leven, ook aandacht te schenken aan de kleine dingen van ons dagelijks bestaan, de gebeurtenissen te leren lezen met de ogen van het geloof, en open te blijven staan voor de verrassingen van de Geest.

Onderscheiden

Ieder van ons kan de eigen roeping alleen maar ontdekken door geestelijke onderscheiding, “een proces waarmee de persoon in dialoog met de Heer, en luisterend naar de stem van de Geest, fundamentele keuzes kan maken, te beginnen bij die betreffende zijn levensstaat” (…).
Ook vandaag hebben wij grote behoefte aan onderscheiding en profetie; dienen wij de verleidingen van ideologie en fatalisme te overwinnen en in de relatie met de Heer plaatsen, instrumenten en situaties te ontdekken waardoor Hij ons roept. Iedere christen zou het vermogen moeten kunnen ontwikkelen om te “lezen wat zich in de diepte van het leven bevindt” en te begrijpen waar en waartoe de Heer hem roept om zijn zending voort te zetten.

Beleven

De vreugde van het evangelie, die ons openstelt voor de ontmoeting met God en onze broeders en zusters, kan niet wachten op onze traagheid en luiheid; zij raakt ons niet, als wij aan het raam blijven staan met het excuus dat wij nog altijd op gunstig weer wachten; en het wordt ook niet vervuld, als wij zelf vandaag nog niet het risico nemen van een keuze. De roeping is vandaag! De christelijke zending is voor het heden!
En ieder van ons is geroepen – tot het leven van een leek in het huwelijk, dat van een priester in het gewijde ambt, of dat van een bijzondere toewijding – om getuige te worden van de Heer, hier en nu.

Materiaal

Evenals andere jaren brengen de bisdommen en de KNR gezamenlijk materiaal uit om Roepingenzondag onder de aandacht te brengen. Ook dit jaar is er een poster, een gebedsprentje per bisdom en een gezamenlijke bundel met maandelijkse roepingsgebeden.  Deze gebeden zullen elke maand ook door de KNR op de website worden gepubliceerd. De gehele bundel is ook te bestellen bij de KNR: roepen@knr.nl