Conferentie over vrouwelijke religieuzen in de frontlinie

Gepubliceerd op: 13-4-2018 om 10:08 door eh / Philippa Hitchen. Bron: vaticannews.va /

ROME - Deze week is er in Rome een bijeenkomst gehouden over het werk van vrouwelijke religieuzen die werken onder de meest kwetsbare mensen in conflictgebiedenen andere moeilijke omstandigheden.

Het congres wordt mede georganiseerd door de UISG (Unie van vrouwelijke hogere oversten, de Amerikaanse Ambassade bij de Heilige Stoel en ngo Solidarity with South Sudan.

zuster Berini
Zuster Berini, winnares van de Internationale Women of Courage Award 2018 op haar post in de Centraal Afrikaanse Republiek

Women of courage award

Vrouwelijke religieuzen zijn werkzaam in enkele van werelds ergste conflictgebieden. Zij kwamen woensdag bijeen en vertelden over hun werk. Onder hen ook de Italiaanse zuster Maria Elena Berini, winnaar van International Women of Courage prijs 2018 van de Amerikaanse regering. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan vrouwen die bijzondere inspanning en moed hebben getoond door zich in te zetten voor vrede gerechtigheid en menselijke waardigheid. Vaak met gevaar voor eigen leven. De 73-jarige zuster Maria Eleni zet zich al meer dan veertig jaar in voor gemeenschappen in door oorlog verscheurde gebiden in Afrika. De laatste jaren was ze actief in de katholieke missie in Bocaranga in de Centraal Afrikaanse Republiek. In periodes van heftig geweld toen veel hulporganisaties hun medewerkers evacueerde is zij gebleven.  Op het moment dat gewapende rebellen de missiepost aanvielen, liet ze haar jongere medezusters en de dorpelingen die bij hen onderdak hadden de heuvels in vluchtten. Zelf bleef ze op haar post om een vrouw bij te staan bij haar bevalling. Zuster Berinin's motivatie om zich in te zetten voor menselijke waardigheid komt voor uit haar geloof. "Het zorgen voor anderen, de liefde voor jonge mensen en hulpbehoefden geven betekenis aan mijn leven," vertelt ze. 

Zoals zuster Berini zijn er meer.  Met de bijeenkomst in Rome willen de organisatoren het werk van deze zusters in de meest verlaten en gevaarlijke gebieden onder de aandacht brengen. Ook de strijd tegen mensenhandel werd belicht door aartsbisschop Paul Gallagher. Zuster Yudith Pereira, directeur van Solidarity with South Sudan spreekt over het werk dat de zusters doen in het door conflict verscheurde land waar slecht enkele ngo's nog in staat zijn te blijven werken. Ze vertelde dat de mensen in Zuid Soedan zich verbonden weten met de zusters omdat ook zij te lijden hebben onder het geweld en soms zelf slachtoffers zijn geworden van verkrachting en beroving en zelfs zijn gedood. 

De rol van vrouwelijke religieuzen

"Vrouwelijke religieuzen hebben een rol als moeder voor veel volwassenen en jongeren die niet anders kennen dan geweld in hun land." aldus zuster Yudith. We bieden hen onderwijs en vorming in de hoop op verandering. Het zou goed zijn als er officiele structuren binnen de kerk zouden komen om diverse programma's samen te laten werken.

"Ook belangbehartiging is een vitaal onderdeel van het werk. Het zoeken naar manieren om ervaringen te delen en ervoor te zorgen dat in verschillende lagen van de kerkelijke hierarchie bekend wordt wat we doen en er meer mogelijkheden voor samenwerking komen," voegde zij toe. 

Herstel van menselijke waardigheid

De Argentijnse zuster Carmen Bandeo is werkzaam in onderwijs, gevangenenzorg en het tegengaan van mensenhandel.  Ze benadrukt dat vrouwelijke religieuzen niet alleen in conflict gebieden werken maar overal waar zij kunnen bijdragen aan het bouwen van vrede en het verbeteren van de menselijke waardigheid.  Uit haar eigen ervaringen in het gevangeniswezen vertelde ze hoe de aanwezigheid van de zusters het gevoel van eigenwaarde onder de gevangenen vergrootte en ook de bewakers en politie de kans gaf hun eigen menswaardigheid te ontdekken. Ditzelfde geldt voor vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en met hun kinderen opgesloten zitten in detentiecentra.