Religieuzen bidden voor de vrede op 9 april

Gepubliceerd op: 3-4-2018 om 14:12 door eh.

LANDELIJK - Eind 2017 riepen de bisschoppen op om in 2018 maandelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede. Op 9 april sluiten de religieuzen in Nederland hierbij aan. Diverse orden en congregaties stellen hun gebedsruimten open voor mensen die mee willen bidden.

Het hele jaar 2018 zullen de Nederlandse bisschoppen  - verenigd met alle katholieken in de bisdommen - elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen vragen alle katholieken mee te bidden voor de vrede; dat God deze zal geven en dat Hij - indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi - onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. 

rozenkrans

9 april: Religieuzen bidden voor de vrede

Er is een lijst opgesteld van dagen waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden kan worden. Telkens is er in een van de bisdommen een speciale viering waar gelovigen kunnen samenkomen om te bidden. Ook voor de religieuzen in Nederland is er een speciale dag aangewezen en wel 9 april, als het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer zal worden gevierd. 

Speciaal op deze dag geven verschillende religieuze communiteiten gehoor aan de oproep van de bisschoppen en zullen de rozenkrans  bidden voor de wereldvrede.  Diverse orden en congregaties stellen deze dag ook hun gebedsruimte open voor andere gelovigen die  aan willen sluiten.

Overzicht deelnemende kloosters

 Meer informatie vindt u ook op de website van de kerkprovincie: www.rkkerk.nl