Gebedsmarathon Jongeren, hun geloof en hun roeping van start

Gepubliceerd op: 16-3-2018 om 16:12 door eh.

LANDELIJK - Komende week wordt in Rome een bijzondere bijeenkomst gehouden rond 'Jongeren, hun geloof en de onderscheiding van hun roeping.' Deze presynode vormt ook de start van een Gebedsmarathon door de religieuzen in Nederland.

In de week van 19 tot 24 maart reizen 315 jongeren uit alle continenten naar Rome voor de presynode. Deze jongerenbijeenkomst, een initiatief van de paus, moet ervoor zorgen dat ook jongeren zelf inspraak krijgen in de bisschoppensynode over jongeren die in oktober van dit jaar gehouden zal worden.

presynode jongeren logo

Verbonden door gebed

Religieuzen in Nederland ondersteunen de jongeren door vanaf 19 maart t/m het einde van de Bisschoppensynode in oktober, wekelijks te bidden voor intenties van jongeren.  Deze gebedsintenties worden door jongeren zelf opgesteld en door de KNR verspreid onder de religieuzen. Ze worden ook gepubliceerd op de website van de KNR.

De intenties voor de presynodeweek zijn opgesteld door jongeren die betrokken zijn bij deze bijeenkomst. Door hen in hun gebeden op te nemen, tonen de religieuzen hun verbondenheid met de jongeren in deze wereld.  

Presynode

Tijdens de bijeenkomst in Rome zullen de jongeren zich buigen over:

  • de levensomstandigheden van jongeren en de problemen waarmee zij kampen
  • hun manier van denken over Kerk en geloof,
  • en de vraag wat jongeren en Kerk voor elkaar kunnen betekenen.

Zij gaan hierover in gesprek met elkaar. Dit gebeurt in kleine taalgroepen die vervolgens hun verslagen met elkaar delen. Uit deze verslagen wordt uiteindelijk een eindrapport samengesteld en deze rapportage wordt aangeboden aan de Bisschoppensynode als input voor hun ontmoeting in oktober. Ook gaan de jongeren in gesprek met de paus.

Naast de ruim 300 deelnemers in Rome, kunnen ook andere jongeren hun stem laten horen via een speciale facebookgroep en andere sociale media.  Via www.jongkatholiek.nl  en www.facebook.com/jongkatholiek zal de Nederlandse afgevaardigde berichten over de bijeenkomst en zijn ervaringen. Zie verder de officiële synodepagina

Jaarthema

De Gebedsmarathon is één van de activiteiten die de KNR organiseert in het kader van het jaarthema 'Jongeren, hun geloof en hun roeping'.  Andere activiteiten zijn onder andere de uitreiking van de Religieuzenprijs voor een project waarin jongeren hun roeping en idealen om zich in te zetten voor een betere wereld kunnen vormgeven en een Kloosternacht. Meer informatie over deze laatste activiteit, volgt later op de speciale jaarthemapagina