Wegens succes herhaald: Scholingsdag omgaan met ouder wordende religieuzen

Gepubliceerd op: 15-3-2018 om 17:27 door eh.

VUGHT - Op 6 maart jl. werd de eerste scholingsdag 'de kunst van het begeleiden van de ouder wordende religieus gehouden. Omdat de belangstelling voor deze scholingsdagen zo groot is, wordt deze op 28 mei herhaald.

De kunst van het begeleiden van de ouder wordende religieus is een eendaags programma voor medewerkers die dagelijks werkzaam zijn voor religieuzen, zoals de medewerkers die woonomgeving schoonmaken, meegaan naar de dokter, boodschapjes doen of recreatie begeleiden.

Scholingsdag COR  6 maart
Gespreksoefening in het benaderen van ouder wordende religieuzen. 

Medewerkers van religieuze gemeenschappen hebben steeds meer te maken met ingrijpende veranderingen in hun werkomgeving. Door het ouder worden van religieuzen en een toename van noodzakelijke zorg op allerlei gebied, worden sommige communiteiten steeds brozer en kwetsbaarder. Emoties lopen vaker hoog op doordat het gedrag niet wordt begrepen, wat veelal komt door gebrek aan kennis over het ouder wordend brein, maar vaak ook omdat we gewoon mens zijn.

Op deze eerste dag kwamen 24 medewerksters (allen vrouwen) van verschillende religieuze instituten naar kloosterhotel ZIN in Vught om daar de training bij te wonen.  Naast kennis over gedragsveranderingen bij ouder wordende mensen, stonden vooral ook de praktische vaardigheden en handreikingen centraal. 
Trainers Agnes Roks en Netty Aarts zijn beiden jarenlang zelf werkzaam geweest in de zorg en hebben veel ervaring met het geven van trainingen op dit vlak. Bovendien is Agnes zelf werkzaam in een religieus instituut waardoor zij de situaties van binnenuit herkent. 

Het ouder wordende brein

In de ochtend werd uitleg gegeven over de werking van het ouder wordende brein. Wat gebeurt er nu eigenlijk in het hoofd van iemand die begint te dementeren? Aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen waarbij de deelnemers zelf situaties konden ervaren, werd duidelijk wat dementie doet met iemands mogelijkheden om te denken en te handelen. Trainster Netty liet de deelnemers ervaren hoe het voelt de grip op een situatie te verliezen. Het hele theorieverhaal werd aangevuld met voorbeelden uit de praktijk die veel herkenning opriepen bij de deelneemsters.  

Na de uitstekend verzorgde lunch, waarin veel verhalen en ervaringen werden uitgewisseld was het tijd voor praktische oefeningen. In kleine groepjes werd getraind wat goede en minder goede manieren zijn om om te gaan met religieuzen met (beginnende) dementie. Er was veel ruimte om in te gaan om specifieke vragen vanuit de praktijk en er werden handreikingen geboden.
Hoe ga je om met een zuster die als maar boos of juist heel verdrietig is? Wat doe je met een religieus die steeds meer spullen wil verzamelen of over de gangen dwaalt? Hoe benader je een zuster die haar kleding steeds onder de vlekken heeft zitten? Hoe belangrijk kan het zijn dat zusters wel naar de kapel kunnen gaan voor het getijdengebed, ook al lijken ze er niets meer van mee te krijgen? Ook onderwerpen als eenzaamheid, het onbegrip en verdriet kwamen aan bod.  

Scholing ouder wordende religieus
De kenmerken van ouder-worden, komen aan bod. Naast de nadelen werden door enkele deelnemers ook voordelen genoemd, zoals ervaring en levenswijsheid

 

'Dat zouden anderen ook moeten weten'

Na afloop van de dag gaven de medewerksters aan veel aan de dag te hebben gehad. Niet alleen doordat ze door de informatie meer begrip hadden gekregen voor wat dementie doet met mensen, maar juist ook vanwege de vele praktische adviezen van trainers en mede-deelnemers. Ook de uitwisseling van ervaringen en het merken dat je niet die enige bent die worstelt met vragen, maakte de dag zeer zinvol. Veel gehoorde opmerkingen waren dan ook: 'dit zouden mijn collega's ook moeten doen'. 'Ook de zusters en paters zouden zo'n soort training moeten volgens, zodat het ook voor hen makkelijker wordt om te gaan met hun dementerende medebroeders en -zusters.'

Overige scholingsdagen

Wegens het succes en het grote aantal aanmeldingen, wordt deze scholingsdag herhaald. De eerstevolgende scholingsdag voor directe medewerkers wordt gehouden op 28 mei. Ook deze is inmiddels volgeboekt!
Daarnaast worden er in het najaar ook nog twee andere scholingsdagen gehouden :

  • 8 oktober: Scholingsdag omgaan met ouder wordende religieuzen voor leidinggevend personeel
  • 20 november: Scholingsdag voor medewerkers van religieuze instituten: Wat is religieus leven?

Bij voldoende deelnemers is het ook mogelijk om een scholingsdag op de eigen locatie te laten plaatsvinden. Meer informatie en aanmelden: Karin Bos, stafmedewerker ouderenzorg, k.bos@knr. 

flyer Inzigt