In memoriam zuster Lydwien Nieuwenhuis

Gepubliceerd op: 14-3-2018 om 17:06 door Annemaria de Vreede / eh.

UTRECHT - Op 3 januari 2018 overleed zuster Lydwien Nieuwenhuis, Medische Missiezuster. Vorig jaar februari verscheen haar boek 'Op adelaarsvleugels, een terugblik op mijn leven.' Hierin biedt ze een kijk op haar leven in kerk en maatschappij van 1933 tot 2017.

Lydwien werd geboren in Hillegersberg in 1933 als oudste van vier kinderen. Zij trad in bij de Medisch Missiezusters in maart 1954, 20 jaar oud. Daar was ze heel erg jong, zeker in de ogen van haar meeste wat oudere mede postulanten en novicen, die vaak al een beroep hadden en medisch missiewerk wilden doen. Maar voor Lydwien was het niet zozeer het werk wat haar aantrok, noch het medische noch de missie, maar voor haar was het een religieuze motivatie om Medische Missiezuster te worden, waarbij het wereldwijde en de vele mogelijkheden van inzet voor de medemens heel belangrijk waren, zoals zij schreef in haar boek.

Cover Op adelaarsvleugels door Lydwien Nieuwenhuis

Geen doorsnee medische missiezusters

Haar ervaringen na haar professie in 1956 waren niet zoals van de doorsnee Medische Missiezuster, want zij heeft inderdaad nooit gewerkt in een ziekenhuis of gezondheidsproject in de missie. Ze heeft haar religieus zijn enthousiast en met volle overtuiging ingezet voor het thuisfront. Na studies psychologie en theologische vorming, ronde ze, tussen allerlei andere taken door, in 1973 ook nog een studie Sociologie af. Het Vaticaans Consilie en het Kapittel van 1967 brachten veel veranderingen voor de congregatie en daarmee ook voor Lydwien. Hoe ze daarmee om is gegaan is te lezen in haar boek.

Vorming en bestuurstaken

Hoewel ze niet medisch was geschoold heeft ze een belangrijke en inspirerende rol gespeeld voor haar medezusters, o.a. door het vertalen van het erfgoed van stichteres Anna Dengel naar de huidige tijd. Zij heeft ook haar kennis en talenten ingezet voor MMZ wereldwijd op vele plaatsen en op velerlei manieren en dit alles met groot enthousiasme. Vooral heeft ze veel gedaan voor de vernieuwing van de Vorming 

Zuster Lydwien was zowel binnen als buiten haar congregatie actief in het bestuurswerk, o.a. als bestuursecretaris van het Samenwerkingsverband Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen, dat later is opgegaan in de KNR. Ook was ze betrokken bij de WUCWO, de wereldunie van katholieke vrouwenorganisaties.

Omgaan met haar ziekte

De laatste 24 jaar van haar leven leed ze aan 'chronische kanker' en heeft op die manier het medische circuit van binnenuit leren kennen. Ze ging op haar eigen manier de strijd aan met de ziekte en bleef zich daarbij actief inzetten voor haar medezusters, haar familie en kerk en samenleving. 

In het laatste jaar begon haar ziekte haar echter te overmeesteren en uiteindelijk moest zij de strijd opgeven en overleed in het bijzijn van familie en medezusters op 3 januari 2018.

De publicatie van haar boek 'Op adelaarsvleugels' in 2017 vormde de kroon op haar werk.

Het volledige in memoriam door Annemarie de Vreede