Algemene Vergadering UCESM 5-10 maart 2018

Gepubliceerd op: 12-3-2018 om 16:37 door Patrick Chatelion Counet.

SNAGOV, ROEMENIË - Zaterdag 10 maart 2018 eindigde de Achttiende Europese Algemene Vergadering van UCESM, de Unie van Conferenties van Europese Hogere Oversten, in het karmelietenklooster Ciofliceni in Snagov Roemenië. Ongeveer negentig gedelegeerden van bijna alle bij de UCESM aangesloten Europese conferenties, waaronder ook de voorzitter en de secretaris-generaal van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, vergaderden onder het motto “Vergroot de ruimte van uw tent” (Jesaja 54:2).

Ucesm deelnemers
UCESM 2018, Snagov

Snagov, Roemenië

De Achttiende Algemene Vergadering van UCESM vond plaats in Roemenië, Snagov, een plaatsje veertig kilometer boven Boekarest, waarvan de naam in oud-Slavisch 'sneeuw' betekent als om te verklaren waarom het karmelietenklooster waar we vergaderen en ons hotel vier kilometer verderop in een laag vaalwitte sneeuw ligt. De Vergadering van voorzitters van landelijke conferenties voor religieuzen vindt om de twee jaar plaats beurtelings in een Oost- en West Europees land. Bij voorkeur in een bedevaartplaats (Fatima, Chestochowa, Lourdes, Tirana), nu echter niet want hier in Snagov (Transsylvanië) wordt alleen (Vlad) Dracula vereerd en die is hoewel katholiek niet heilig. UCESM is opgezet om de conferenties uit Europa een kans te geven elkaar te ontmoeten en telkens opnieuw is dit ook onderwerp van de agenda: waarom bestaat UCESM en hebben de conferenties er eigenlijk wel belang bij.

Vanuit Nederland bezoeken voorzitter (‘president’) en secretaris-generaal van de KNR de Algemene Vergadering die gehouden wordt van maandag 5 tot zaterdag 10 maart. Broeder Bernardus is in één beweging doorgereisd van de broeierige jungle van Suriname naar de vrieskou van Roemenië. Bij de overstap in Amsterdam ruilt hij zijn koffer met potten sambal uit Paramaribo en een opgezette piranha in voor een drie weken geleden reeds ingepakt koffertje met habijt. Uit Roemenië hopen we een opgezette vleermuis te kunnen meenemen - vraag niet naar het waarom van deze belangstelling, dat is niet het onderwerp van dit bericht over UCESM.

Widen the space of your tent

Het thema dat de 35 deelnemende conferenties (uit 25 landen) verenigt, is migratie en het religieuze leven. Onder de titel Widen the space of your tent (“Vergroot de ruimte van uw tent”), een citaat uit Jesaja 54:2, buigen de deelnemers zich over het nemen van verantwoordelijkheid voor de vluchtelingenproblematiek, maar tegelijk ook over internationalisering van religieuze instituten, nieuwe evangelisatie en de samenwerking onderling en met de bisschoppen. Dat kan een aardige herinrichting van je tent vergen.
Verschillende sprekers, uit eigen kring (een franciscaan, een jezuïet, een assumptioniste, vertegenwoordigers van UISG en USG) of van buiten (het Vaticaan, RENATE, Taizé), raakten het onderwerp vanuit verschillende perspectieven.

Luciano Bobarnac ofm introduceerde een Franciscaans project voor educatie en ondersteuning van Roma in het noorden van Roemenië. José García sj vertelde over de in 1980 gestichte Jesuit Refugee Service dat migranten steunt door dienstverlening, representatie of simpelweg door er te zijn. Zuster Cécile Renouard, assumptioniste en hoofd van een onderzoeksteam over ecologie aan de universiteit van Parijs, legde een enthousiasmerend verband met Laudato Si’. Zij maakte duidelijk dat de noodkreet van de armen en de noodkreet van de aarde niet los van elkaar klinken. Namens RENATE sprak zuster Adina Balan cj uit Roemenië over de afschuwelijke vrouwen- en kinderhandel uit de Baltische landen die meer dan 1200 ontvoeringen per jaar telt. Frère Alois Löser van Taizé breidde de ruimte van het kampement weer op een andere manier uit door als vanzelfsprekend de oecumene in te brengen.

Ucesm Nederlandse delegatie
Patrick Chatelion Counet, zuster Marjolein Bruinen, broeder Bernardus Peeters

Mgr. Carballo

Uit Rome voegde Mgr. José Carballo ofm zich bij het gezelschap dat hij ongehinderd door besef van tijd vergaste met enkele enthousiaste toespraken over het belang van religieus leven in Europa. Hij leidde o.a. de langverwachte aanscherping van de Guidelines for the Administration of the Assets in. Vanuit de UISG sprak secretaris-generaal zuster Patricia Murray (ibvm) over het zusterproject voor vluchtelingen op Sicilië. Vanuit USG sprak father Felix Mushobozi (Missionarissen van het Kostbaar Bloed) over het Fratelli-project van Maristen en Salesianen in Libanon voor Syrische vluchtelingen.

Gaandeweg de voordrachten en gesprekken blijkt de tent van het religieuze leven aan de binnenkant vele malen groter dan de buitenkant doet bevroeden

Doel van UCESM

Interessant aspect van de internationale ontmoeting, excuseer de cirkelredenering, zijn de onderlinge ontmoetingen. Religieus leven in Oost-Europa heeft zich pas na de val van de Muur ontwikkeld. De rijkdom van het religieuze leven in Europa komt door de inbreng van verschillende culturen met elk hun eigen oriëntaties tot zijn volle recht. De bestaansreden voor UCESM, nog maar even een cirkel, is dat zij bestaat. UCESM faciliteert de conferenties in Europa voor onderlinge ontmoetingen, kan, indien daaraan behoefte bestaat, commissies vormen die door de conferenties zelf opgezet en bemenst dienen te worden en thema’s aandragen die ook weer door de conferenties zelf dienen te worden opgepakt. UCESM beschikt over een klein bureau van 2 fte, met zuster Marjolein Bruinen (Dominicanessen van Bethanië) uit Nederland als secretaris-generaal en mevrouw Nicole Jacqué als uitvoerend secretaris. Aangesloten bij UCESM zijn 39 conferenties uit 28 landen, met totaal ongeveer 250.000 religieuzen.

Ucesm nieuwe voorzitter
Father Zsolt Labancz (piarist), nieuwe voorzitter UCESM

Verkiezingen

Op de slotdag van UCESM vonden verkiezingen plaats voor de voorzitterszetel. De jonge pater Piarist, Zsolt Labancz (43), president van de Hongaarse conferentie, voltooit de termijn van father Giovanni Peragine die bisschop van Zuid-Albanië is geworden. Zuster Daniela Faltz (dcn) uit Luxemburg blijft vice-president. In 2020 worden opnieuw verkiezingen gehouden.

De Achttiende Vergadering van UCESM is georganiseerd door de beide conferenties van Roemenië (mannen en vrouwen), de gespreksleiding was in handen van zuster Denise Boyle (franciscanes), de dagelijkse gang van zaken in handen van zuster Marjolein Bruinen en mevrouw Nicole Jacqué. Er bestaat nog onzekerheid over de plaats voor de volgende (negentiende) Algemene Vergadering; kandidaat hebben zich gesteld Malta, Oekraïne en Duitsland.

Slotboodschap

De slotboodschap van UCESM richt zich tot alle religieuzen in Europa en betreft bemoediging en inspiratie voor het omgaan met de problematiek van migranten en vluchtelingen. De Engelse tekst komt binnenkort beschikbaar.

De thuisvlucht naar Amsterdam verliep zonder problemen, ware het niet dat de Airport Roemenië moeilijk deed over het ontbreken van kloosternamen in paspoorten en dat we onze fraai opgezette dansende beer bij de douane moesten achterlaten.

Zie ook www.ucesm.net