Dag van de Jonge Religieuzen

Gepubliceerd op: 16-2-2018 om 14:24 door E.vd.Vate.

DEN BOSCH - Op vrijdag 9 februari troffen een twintigtal jonge religieuzen elkaar voor de dag van de jonge religieuzen, dit jaar in het generalaat van de fraters van Tilburg.

Met deze dag wil de commissie Toekomst Religieus Leven hen een moment aanbieden van onderlinge ontmoeting, bezinning en verdieping rond belangrijke thema’s. Het thema van de dag, “Johannes, apostel van gebed” Over de innerlijke reis, was ontleend aan het voorbereidend document van bisschoppensynode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’, waarin het beeld van de apostel Johannes als bron van inspiratie wordt aangereikt: “De figuur van Johannes kan ons helpen om te begrijpen dat het ervaren van de roeping een geleidelijk proces is van innerlijke onderscheiding en geloofsgroei.”

Het programma bestond uit een gezamenlijke Lectio Divina van Joh. 1, 35-42 volgens de methode van de Worldwide Brotherhood:http://worldwidebrotherhood.com/lectio-divina/

Lectio 1Lectio Divina 2Lectio Divina 3

Tekst van de Lectio Divina als PDF

Tekst van de Lectio Divina in Word is op te vragen via Communicatie@knr.nl