De zoektocht van zuster Columba

Gepubliceerd op: 12-2-2018 om 16:30 door eh / Hans de Jong. Bron: www.bisdomvanbreda.nl

OOSTERHOUT - In het magazine van het Bisdom Breda is dit keer het verhaal te lezen van zuster Columba. Op 6 januari 2018, het feest van Driekoningen deed zij haar eeuwige professie bij de Benedictinessen van de O.L.Vrouwe abdij in Oosterhout.

Zij legde deze geloften af ten overstaan van de gemeenschap van benedictinessen en mgr. Liesen, als bisschop van Breda.

Zuster Columba (51) is Neerlandica. Dit toont zich in de zorgvuldigheid waarmee ze haar bewoordingen kiest. Rustig vertelt ze over haar leven. “Ik ben 51 jaar geleden geboren in Gouda. Na het voltooien van de middelbare school studeerde ik Nederlands aan de Universiteit van Utrecht. Ik specialiseerde me in de historische letterkunde.” Zuster Columba ging na het afronden van haar studie werken in het onderwijs en bij de Belastingdienst.

Zuster Columba Benedictinessen
Zuster Columba. Foto: Onze Lieve Vrouweabdij Oosterhout

Zoektocht

Ondertussen was zuster Columba bezig met haar geloof. Ze komt uit een katholiek gezin. “Ik ben gedoopt, deed mijn eerste communie en ben gevormd. Mij broers waren misdienaar. Het katholieke geloof stond niet altijd op de voorgrond. Toen ik eind twintig was werd het geloof weer belangrijker voor mij, vooral in persoonlijk opzicht toen ik vragen had over het leven en de weg waartoe wij bestemd en geroepen zijn. Ik dacht niet allereerst aan het kloosterleven. In 2001 gingen we met een groep van de protestantse kerk in Gouda naar het Liobaklooster in Egmond. Daar werd ik in mijn hart geraakt door de vespers en de gehele atmosfeer. Het was alsof de puzzelstukjes van mijn leven in elkaar vielen. Ik had het gevoel dat ik daar moest zijn.” Het was het begin van een lange zoektocht waarin ze kennismaakte met diverse klooster. Op diverse plaatsen leefde ze een tijdje mee of bracht er enkele weken en weekenden door.

Ze vertelt: "In 2008 voelde ik dat ik toch een keuze moest maken en niet moest blijven dobberen. Eén van de raadszusters bij de clarissen,waar ik regelmatig kwama, wees me op de benedictinessen in Oosterhout. Ik heb hier meegeleefd en ben hier ingetreden." Maar de band met de Clarissen is gebleven."De raadszuster, zuster Agatha is bij mijn eeuwige professie geweest en verzorgde de eerste lezing. Als ik op ‘vakantie’ ga, ben ik graag in Megen te gast.”

Driekoningen

Zelf is zuster Columba geleidelijk naar haar eeuwige professie toegegroeid. “Ik heb onze abdis zuster Martha pas toelating tot de eeuwige professie gevraagd toen ik er bij mezelf van overtuigd was dat ik dit echt wilde. Ook op dat moment liet zr. Martha me alle ruimte. Ze vroeg steeds: ‘Wil je het echt?’ Ze gaf me de tijd. Zo hebben we ook zorgvuldig de dag van mijn professie gekozen. Ik ben een mens van verhalen. Ik wilde een feestdag met een verhaal. Zo kwamen we uit bij Driekoningen. Dit feest vertelt over drie gewone personen die de ster achterna gaan. Zij staan model voor onze kleiner wordende gemeenschap die in alle vertrouwen de weg van Christus wil gaan.”

Het hele interview met zuster Columba is te lezen op de website www.bisdomvanbreda.nl