Stanislascollege wil voortbouwen op het fundament dat de jezuïeten legden

Gepubliceerd op: 25-1-2018 om 14:39 door eh / Jan Peters sj. Bron: www.ignisweb.nl

DELFT - Op 9 januari namen de laatste twee Jezuïeten, paters Bert ten Berge en Dries van den Akker, afscheid van het Stanislascollege in Delft. Motto van deze bijeenkomst was 'Groeien in Gemeenschap.

Een hoopvol motto: groei betekent toekomst. Tijdens het symposium in een boordevolle hal, gevuld met bijna vijfhonderd personeelsleden van de zes locaties van het Stanislascollege, was deze hoop een kernthema. Geen treurig afscheid wilden de paters, maar een uiting van vertrouwen.

Vertrekkende jezuïeten Stanislascollege
De vertrekkende paters Dries van den Akker sj (links), Bert ten Berge sj en de regionale overste Johan Verschueren sj

Hun vertrek betekent dat er voor het eerst sinds de oprichting in 1948 geen paters meer direct verbonden zijn aan het Stanislascollege. Echter, een nieuwe generatie gaat in nieuwe omstandigheden op een nieuwe eigentijdse manier voortbouwen op het fundament dat jezuïeten hier de afgelopen zeventig jaar hebben gelegd. Doorgroeien en daarin een ‘jezuïeten-college’ blijven. De docenten en medewerkers in de zaal vormden een opgewekt en gemotiveerd gezelschap, dat vertrouwen uitstraalt in de realisering van deze door-groei.

School als gemeenschap

Dries van de Akker SJ sprak over de school als gemeenschap en vertelde enthousiast hoe de ervaring van de eerste jezuïeten een voedingsbron kan zijn om een echte gemeenschap, een eenheid in verscheidenheid vorm te geven. Vriendelijkheid in de omgang en opgeruimdheid bleken daarvoor toen al breed gewaardeerde eigenschappen.

De school vormt een echte gemeenschap van docenten en leerlingen, maar is ook  in gemeenschap verbonden met 845 jezuïetencolleges wereldwijd, een band om de oorspronkelijke inspiratie vast te houden en samen nieuwe vorm te geven. De samenwerking binnen dit netwerk wordt sinds vijf jaar ondersteund door een online interactief platform, waar kennis, informatie en ook vragen gemakkelijk kunnen worden gedeeld. 

Ignatiaanse pedagogiek

Bert ten Berge SJ sprak heel persoonlijk over de worsteling rond de christelijke identiteit van het college, vanaf de dag dat hij veertig jaar geleden benoemd werd. De sinds twintig jaar opgekomen herwaardering van de ignatiaanse pedagogiek vormde een bouwsteen voor een hernieuwde discussie over de wezenlijke waarden van onderwijs en vorming aan het college. Hij eindigde met een woord van hoop en vertrouwen, dankbaar dat de jezuïeten hun werk ‘in goede handen’ kunnen overdragen.

Het was Ilse Dekker, moderator identiteit van het college op zijn zes locaties, die inging op de inhoud van de ignatiaanse pedagogiek en hoe deze nu en naar de toekomst toe een leidraad voor het onderwijs en de docenten kan zijn. Zij gaf aan dat juist de spiritualiteit van de jezuïeten – ‘open en dynamisch in de wereld’ – een stevig fundament vormt voor het pedagogische werk. Zij concretiseerde de ignatiaanse pedagogiek in drie termen (haar abc): aandacht, betekenis en compassie. ‘Creatieve trouw aan de traditie’, was haar motto bij de verdere groei naar toekomst.

Johan Verschueren, regionaal overste van de jezuïeten, sloot zich hierbij aan. Dankbaar dat dit college als enige in Nederland zijn identiteit heeft behouden en toekomst wil geven, sprak hij woorden van bemoediging en gaf hij de belofte van een voortdurend engagement met dit college, ook nu de laatste jezuïeten zijn vertrokken.

400 jaar actief in Delft

Door het vertrek van de laatste jezuïeten komt er bovendien een einde aan een periode van ruim 400 jaar waarin zij actief waren in Delft. Namens de gemeente richtte burgemeester Marja van Bijsterveldt zich persoonlijk tot de twee paters en sprak de hoop dat de paters ooit zouden terugkeren naar Delft, zoals ook in het verleden gebeurd is. Vervolgens kregen de beide jezuïeten de erespeld uit handen van de burgemeester.

Voor meer informatie: www.igniswebmagazine.nl  en www.stanislascollege.nl