Kerstboodschap voorzitter KNR: vrede is een geschenk

Gepubliceerd op: 22-12-2017 om 16:14 door br Bernardus Peeters ocso.

BERKEL-ENSCHOT - In zijn eerste kerstboodschap als voorzitter van de KNR, sluit broeder Bernardus Peeters aan bij het jaarthema Geweldloosheid en rechtvaardige vrede en noemt vrede een geschenk dat we ons eigen moeten maken.

Kerstboodschap 2017 voorzitter KNR

Zusters en broeders,

U zult ondertussen ook wel weer de kerstengel van zolder gehaald hebben. Dit genderneutraal  wezen zingt al eeuwen van vrede op aarde voor de mensen van goede wil. Op verzoek van Paus Franciscus die ons allen in zijn boodschap voor nieuwjaarsdag 2017 opriep om ons ‘actief en contemplatief in te zetten voor vrede’, heeft de KNR zich in dit afgelopen jaar bij het vredeslied van de kerstengel gevoegd. In het jaar dat nu bijna ten einde loopt zijn er tal van activiteiten geweest rond het thema geweldloosheid en vrede. De adventsboodschap  van de KNR was als het ware het sluitstuk van deze activiteiten.

Je actief en contemplatief inzetten voor geweldloosheid en vrede is treffend verwoord in de Adventsbrief: “Als religieuzen voelen we een bijzondere opdracht tot geweldloosheid. In onze innerlijke, stille omgang met de God van Jezus van Nazareth, leren we wat liefde is. Ons eigen gemeenschapsleven is een constante oefening in vrede en geweldloze communicatie. Gemeenschap – of dat nu is in een klooster, parochie of buurt - is een leerschool voor het centrale gebod ‘Bemin uw naaste als uzelf’, hoe anders hij of zij ook mag zijn.”

Vrede is iets wat we mogen ontvangen. Als gelovige mensen ontvangen we in iedere eucharistie de vrede van God en geven die aan elkaar door. Vrede is niet iets wat wij maken. Het is een geschenk dat we dankbaar mogen aannemen om vervolgens die vrede eigen te maken in het concrete leven.

Vanuit de vrede die God is, wens ik u, namens het Bestuur en Bureau KNR, de vrede toe van een Zalig Kerstfeest en van een gezegend 2018!

Br. Bernardus Peeters OCSO
Voorzitter KNR

Boodschap van de engel aan de herders
 Engelen verkondigen de geboorte van Christus aan de herders, Govaert Flinck, 1639