Rozenkransgebed voor de vrede

Gepubliceerd op: 8-12-2017 om 16:51 door eh / Anna Kruse. Bron: rkkerk.nl

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld.

Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

banner rozenkrans voor vrede

Fatima

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook waar het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

 • 1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
 • 2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
 • 19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
 • 9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap).  (In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is. Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
 • 31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
 • 9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
 • 7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
 • 15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
 • 8 September – Feest Maria Geboorte
 • 7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
 • 1 November – Hoogfeest Allerheiligen
 • 8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.

Jaarthema Geweldloosheid en rechtvaardige vrede

De oproep van de bisschoppen sluit goed aan bij het jaarthema van de religieuzen 'Geweldloosheid en rechtvaardige vrede.' Bij de formele afsluiting van het jaarthema in november 2017, werd immers al gezegd dat het sluiten van het jaar niet betekent dat de aandacht voor vrede nu verdwenen is. Dat er ook het komende jaar er speciaal voor de vrede gebeden zal worden is een mooi vervolg. 

zie ook:
Adventsboodschap Religieuzen: Maak ons tot instrument van Uw vrede
KNR presenteert boekje met vredesteksten en adventsvieringen