Adventsboodschap KNR: Maak ons instrument van uw vrede

Gepubliceerd op: 23-11-2017 om 14:33 door eh/gm .

'S-HERTOGENBOSCH - De Konferentie Nederlandse Religieuzen publiceert een Adventsboodschap met als titel ‘Maak ons instrument van uw vrede.’ De brief is een van de resultaten van het werken met het jaarthema Geweldloosheid en rechtvaardige vrede. Met het uitbrengen van deze boodschap wil het Bestuur laten zien dat het denken over vrede niet kan stoppen aan het einde van dit jaar.

Aanleiding voor dit jaarthema was de jaarlijkse vredesboodschap van Paus Franciscus op 1 januari 2017. Hij riep daarin iedereen op zich in 2017 contemplatief en actief te wijden aan het uitbannen van geweld uit ons hart, in woord en daad. Laten we geweldloze mensen worden en geweldloze gemeenschappen bouwen die zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis.

wake schiphol adventsboodschap
Religieuzen waken bij de gevangenis voor vluchtelingen op Schiphol. Beeld uit de Adventsboodschap. Foto: Gerritjan Huinink

Meer recent heeft de paus zich opnieuw uitgesproken tegen de dreiging met geweld. Tijdens de ontwapeningsconferentie op 10 november in Vaticaanstad veroordeelde hij niet alleen het gebruik van kernwapens maar ook het bezit ervan. Vaticaanstad was een van de eerste ondertekenaars van het antikernwapenverdrag dat deze zomer werd gesloten. ICAN, het samenwerkingsverband van organisaties die lobbyen voor de afschaffing van kernwapens, waarvan PAX een van de drijvende krachten is, zal in december de Nobelprijs voor de Vrede hiervoor ontvangen.

Actieve geweldloosheid

Geweld is ook volgens de Sociale Leer van de katholieke kerk nooit een oplossing voor conflict. Maar volgens de religieuzen betekent geweldloosheid niet maar achterover leunen en niets terugdoen. Het betekent ‘zich actief opstellen tegen geweld en onrechtvaardigheid zonder zelf geweld te gebruiken. Geweldloosheid gaat om het vinden van een derde weg, die noch vechten noch vluchten is, maar het zorgvuldige, vaak moeizame werken aan verzoening en gerechtigheid.’

Opdracht

De religieuzen voelen dat ze zelf een bijzondere opdracht hebben als het om geweldloosheid gaat. ‘In onze innerlijke, stille omgang met de God van Jezus van Nazareth, leren we wat liefde is. Ons eigen gemeenschapsleven is een constante oefening in vrede en geweldloze communicatie’.

Hoe moeilijk dit soms kan zijn, beseft het Bestuur ook. ‘Als het gaat om geweld, laat de geschiedenis van het religieuze leven helaas een dubbelzinnig beeld zien. Er zijn religieuzen die misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie.’ Maar er worden ook voorbeelden genoemd van inspirerende religieuzen die zich hebben ingezet voor geweldloze dialoog en rechtvaardige vrede en ook vandaag anderen weten te inspireren, zoals Franciscus van Assisi en Frans van der Lugt sj. Maar iedereen heeft een opdracht om te werken aan vrede en verzoening. De religieuzen besluiten hun brief met een aantal voorbeelden om het werken aan vrede en geweldloosheid in de praktijk te brengen.
 

Meer materiaal

In aansluiting bij deze brief, stelde de KNR ook een viertal Adventsvieringen samen rond hetzelfde thema. Deze zijn te vinden op de website van de KNR of daar te bestellen.

Daarnaast is er een boekje gepubliceerd met inspirerende teksten over vrede in geschriften van de religieuze orden en congregaties, getiteld ‘Mijn vrede geef Ik je’. Ook dat is verkrijgbaar bij de KNR.Prijs € 12,50 excl. verzendkosten

adventsboodschap 2017

Lees de hele Adventsboodschap Maak ons instrument van uw vrede