Eerste Werelddag van de Armen: liefhebben niet met woorden, maar met daden

Gepubliceerd op: 16-11-2017 om 17:02 door Anna Kruse. Bron: rkkerk.nl

WERELDWIJD - Zondag 19 november is de eerste Werelddag van de Armen. Deze dag is in juni 2017 door paus Franciscus ingesteld maar werd al aangekondigd bij het eind van het Heilig jaar van de Barmhartigheid in 2016. In zijn boodschap voor deze dag herinnert de paus aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen te vertalen naar daden.

“Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden” (1 Johannes 3,18), zo citeert paus Franciscus uit een brief van de apostel Johannes: ‘Deze woorden brengen een opdracht tot uitdrukking die geen enkele christen mag negeren.’

De paus nodigt heel de Kerk en mensen van goede wil uit om op de Werelddag van de Armen ‘hun blik gericht te houden op allen die hun handen uitstrekken en om hulp schreeuwen en om solidariteit vragen. Het zijn onze broeders en zusters, geschapen en bemind door de ene hemelse Vader.’

Paus Franciscus spreekt de wens uit dat ‘deze nieuwe Werelddag een sterke oproep aan ons gelovig geweten zal zijn om steeds meer ervan overtuigd te zijn dat delen met de armen het ons mogelijk maakt het evangelie in zijn diepste waarheid te begrijpen. De armen zijn geen probleem: zij zijn een bron waaruit men kan putten om de essentie van het evangelie te aanvaarden en te beleven.’

 Nederlandse vertaling van de complete  boodschap voor de Werelddag van de Armen.

Liturgie

in Missionaire Agenda 2017-2 werden liturgische suggesties opgenomen voor deze Zondag voor de Armen. De datum valt tussen de feesdagen van Sint Maarten en Sint Nicolaas  twee heiligen die bekend staan om hun omzien naar de armen. 

Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie is voor de 19e november de volgende voorbede beschikbaar om onder meer in de vieringen samen te bidden voor de armen: 
Dat de materiële rijkdom van de wereld eerlijk verdeeld wordt en niemand honger moet lijden,
dat door onze zorgzaamheid armen uit hun isolement worden gehaald en daadwerkelijk geholpen,
dat ontheemden onder ons een thuis en veiligheid krijgen,
en dat de harten van allen ontvankelijk worden voor de rijkdom van Christus.
Laat ons bidden…