KNR presenteert boekje met vredesteksten en adventsvieringen

Gepubliceerd op: 10-11-2017 om 12:00 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Tijdens de Algemene Vergadering van de KNR op 9 november jl. werden twee boekjes gepresenteerd: 'Mijn vrede geef Ik je' een bundeling van vredesteksten uit de traditie van de religieuzen. Daarnaast is er een boekje met vier adventsvieringen met als thema 'Maak ons instrument van Uw vrede'

In aansluiting bij de vredesboodschap van paus Franciscus aan het begin van dit jaar, koos de KNR in 2017 voor het jaarthema 'Geweldloosheid en rechtvaardige vrede'. Tijdens de Algemene Vergadering werd het jaarthema officieel afgesloten.  "Maar zoals eigenlijk bij elk jaarthema het geval is, gaat het om iets wezenlijks voor het religieuze leven dat natuurlijk doorgaat, en hopelijk met meer verdieping en meer elan, omdat we er een jaar lang op allerlei manieren mee bezig zijn geweest. Op geweldloze wijze werken aan een vrede die gerechtigheid en zorg voor de schepping insluit, gaat door." sprak stafmedewerker Gerard Moorman bij deze afsluiting. "Het jaarthema 2017 nodigt ook uit om buiten eigen kring te treden. De vredesbooschap van de Kerk is belangrijk in een wereld vol geweld."  Om deze boodschap verder te verspreiden zijn de twee boekjes gemaakt. Later deze maand komt de KNR ook nog met een adventsboodschap.

vredesboekjes 2017

Mijn vrede geef Ik je

Vrede is een thema waar veel over gezegd en geschreven is door religieuzen. In de loop van het jaar zijn de Religieuze Instituten gevraagd in hun eigen orde of congregatie te gaan zoeken naar materiaal: regels, verhalen, voorbeelden of andere teksten. Het leverde bijna honderd teksten op: varierend van korte uitspraken van twee of drie regels, levensverhalen van religieuzen die zich hun hele leven ingezet hebben voor vrede en dat soms met de dood hebben moeten bekopen, teksten uit constituties, kapitteldocumenten of leefregels en aansporingen van stichters.

Zeven thema's

Toen kwam de vraag hoe deze grote variatie aan teksten gebundeld kon worden tot een mooi bruikbaar boekje. In de grote verscheidenheid aan materiaal kwamen verschillende aspecten van vrede naar voren. Dat leidde tot zeven verschillende thema’s: innerlijke vrede, vrede in gemeenschap, vrede met de schepping, vrede en dialoog, vrede en verbondenheid, hoop en vechten voor vrede.
Het zijn teksten van oude heiligen als Augustinus en Benedictus, maar ook religieuzen uit onze tijd als André Lascaris en Frans van der Lugt. Bekenden en minder bekenden. Om al deze bijzondere religieuzen een gezicht te geven, zijn er klein portretjes van hen toegevoegd. Daarnaast maakte Simone Weijs prachtige pentekeningen, die de thema’s mooi weergeven.

Rijkdom

Met het boek wil de KNR laten zien dat religieuzen iets te zeggen hebben over vrede. Onder de leden van de  KNR is een  grote verscheidenheid en diversiteit te zien van verschillende spiritualiteiten en religieuze tradities. Dat is een grote rijkdom. Iets van deze rijkdom is terug te vinden in het boekje. De KNR hoopt dat de aandacht voor geweldloosheid en vrede hiermee niet afgesloten wordt nu het jaar bijna is afgelopen, maar dat het boekje nog jarenlang inspiratie zal bieden.

Het boek is te bestellen bij de KNR voor € 12,50 exclusief verzendkosten.

Adventsvieringen

Naast het boekje met vredesteksten heeft een kleine werkgroep ook vier adventsvieringen samengesteld rond rond het thema 'Maak ons instrument van Uw vrede.' De Advent, de komst van de Vredevorst, is natuurlijk een mooie periode om te reflecteren op vrede. De KNR stelt de bundel gratis beschikbaar in de hoop dat deze een steun zal zijn voor geloofsgemeenschappen bij de reflectie op geweldloosheid en vrede.

Adventsvieringen 'Maak ons tot instrument van Uw vrede' als word-bestand