Kick off Augustijns Verband, voor iedereen die 'iets met Augustinus heeft'

Gepubliceerd op: 3-11-2017 om 17:24 door eh. Bron: www.augustinus.nl

EINDHOVEN - Op vrijdag 10 november wordt in Eindhoven de aftrap gegeven van het nieuwe Augustijns Verband.

Het Augustijns Verband is een initiatief van de Augustijnse Beweging.  De Augustijnse Beweging is een platform enkel voor religieuze ordes en congregaties die de Regel van Augustinus hebben of aan hen gelinieerde groepen, zoals de Familia Augustiniana of het Augustijns Instituut. Zij bestaat inmiddels 12 jaar.
De beweging heeft besloten te zoeken naar verbreding.  "om ook in de toekomst door te kunnen gaan om elkaar te blijven inspireren en te bemoedigen (hetgeen de primaire doelstelling is van de Augustijnse Beweging), " licht Annemieke Pacilly, secretaris van het nieuwe Augustijns Verband toe. Het nieuwe verband staat daarom naast de huidige Augustinus-Regelvolgers óók open voor andere organisaties die zich verbonden voelen met Augustinus, zoals bijv. parochies die genoemd zijn naar Augustinus)  of personen die geïnteresseerd zijn in Augustinus."

augustijns verband

Laagdrempelig

Het is vooral een laagdrempelig netwerk voor mensen die geïnteresseerd in Augustinus.  Wie zich aanmeldt (voorlopig gratis) krijgt op regelmatige basis een digitale Nieuwsbrief toegestuurd waarin komende activiteiten rond Augustinus worden aangekondigd. Dit zullen bij voorbeeld lezingen of cursussen zijn en eens per jaar de eigen Ontmoetingsdag van het Augustijns Verband om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Eenieder die aangesloten is bij het Augustijns Verband kan activiteiten bij de kerngroep aanmelden, activiteiten georganiseerd op persoonlijke titel of namens de organisatie waartoe men behoort.
De kerngroep bestaat uit 4 leden van de Augustijnse Beweging en 2 nieuwe leden hebben zich al aangemeld: de verhouding is daarmee 3 religieuzen en 3 leken. "Een prima verhouding voorlopig," denkt Pacilly .

Startdag

Op vrijdag 10 november in de Paterskerk in Eindhoven is de kick off bijeenkomst met medewerking van o.a. Paul van Geest. Er worden in korte voordrachten verschillende facetten van de betekenis van Augustinus belicht. Ook het idee achter het Augustijns Verband wordt toegelicht. De middag begint om 12.00 met een broodje en eindigt om 16.00 met een drankje.  Daarna kan men zich opgeven als deelnemer aan het Augustijns Verband.

Meer informatie

Eerste Augustijnendag en Mariënhagelezing

Op dezelfde dag wordt aansluitend de eerste Augustijnendag gehouden. De Augustijnen verlieten het afgelopen voorjaar hun klooster Mariënhage in Eindhoven voor een nieuwe onderkomen elders in de stad. Maar met de herbestemming en restauratie door DELA blijft Mariënhage ook in de toekomst een plek van ontmoeting, verdieping en verbinding. Met het oog op het erfgoed van de Orde der Augustijnen ontstond het idee om ieder jaar stil te staan bij de geboortedag van de heilige Augustinus.
Tijdens deze nieuwe traditie van een jaarlijkse Augustijnendag vindt ook de Mariënhage Lezing plaats. De lezing heeft, geheel in de geest van de heilige Augustinus, een maatschappelijk en levensbeschouwend karakter. De eerste Mariënhage Lezing wordt verzorgd door prof. dr. James Kennedy.

augustijnendag