Jaarlijkse herdenking omgekomen vluchtelingen op verschillende locaties

Gepubliceerd op: 31-10-2017 om 16:39 door eh. Bron: www.allerzielen.eu

EINDHOVEN, DEN HAAG, AMSTERDAM - Sinds enkele jaren wordt er rond Allerzielen een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd voor vluchtelingen die omgekomen zijn aan de Europese buitengrenzen. Tot nu vond deze plaats in Amsterdam. Dit jaar zijn er verschillende herdenkingen op verschillende plaatsen;

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. In 2016 waren er meer dan 5.000 doden te betreuren. Ook in 2017 zijn er volgens de telling van het IOM tot oktober al 2873 mensen overleden. Achter elk cijfer schuilt een mens van vlees en bloed met een eigen verhaal. Het gaat om mensen die meestal naamloos, in stilte sterven.De organisaties van deze herdenkingen willen ook hen niet vergeten en waardig herdenken.

Eindhoven 3 november

Herdenking in de Huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven.
Adres: Hoogstraat 301a te Eindhoven.
Aanvang: Inloop vanaf 19.00 uur. De herdenking zelf duurt van 19.30 - 20.30 uur

Amsterdam 5 november

Locatie: Mozes en Aaronkerk (Waterlooplein 207)
Tijd: 15.00-16.00 uur
Wat: Lezen van namen en gebeurtenissen, zingen, gebed en aansteken van kaarsen. Met medewerking van verschillende voorgangers.

Den Haag 5 november

Locatie: Hofvijver in Den Haag
Tijd: 15.30 tot 16.30 uur
Wat: Singer-songwriter Ed Struijlaart, voordracht door Parochievicaris Ad van der Helm, testimonial van Mohammed Taha, interactieve tentoonstelling ‘The Moving Memento’ – Kunstenaar Daan Wubben

Oproep lokale herdenkingen 

De organisatoren vinden het belangrijk dat er in Nederland plaats is om deze mensen te herdenken. Zij hopen dat er in veel meer steden een herdenking wordt georganiseerd. In veel parochies worden deze week Allerzielenvieringen gehouden om de overleden uit de parochie te gedenken. De organisatie vraagt om in deze vieringen ook stil te staan bij de omgekomen vluchtelingen, bijvoorbeeld in de voorbeden.

Liturgie en teksten

De CMBR heeft de teksten voor de Allerzielenherdenkingen gebundeld en beschikbaar gesteld. Ze zijn op te vragen bij de CMBR. cmbr@knr.nl

Meer informatie is te vinden op www.allerzielen.eu
De herdenkingen wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Nederland, de Protestantse Diaconie Amsterdam en Catholic Worker Amsterdam, Raad van Kerken in Amsterdam en Den Haag, STEK Den Haag, Sant'Egidio, Cordaid de Hoogstraatgemeenschap Eindhoven en Humaan Omgaan met vluchtelingen Eindhoven en gesteund door de CMBR.