Internationale viering 400 jaar Vincentiaans charisma

Gepubliceerd op: 27-10-2017 om 12:32 door eh. Bron: www.cmmbrothers.org / www.vincentdepaulcenter.nl

ROME - Van 12 tot en met 15 oktober vond in Rome een symposium plaats van de Vincentiaanse Familie. Het thema was: ‘De vreemdeling verwelkomen’. Duizenden afgevaardigden van de vele takken van de Vincentiaanse familie kwamen vanuit de hele wereld bijeen ter gelegenheid van het jubileumjaar ‘400 jaar Vincentiaans charisma’.

In 2017 is het 400 jaar geleden dat Vincent de Paul, inspirator van de Vincentiaanse Familie, in Frankrijk met werk begon te maken van zijn twee grote projecten: religieuze vernieuwing en sociale actie. De internationale Vincentiaanse Familie (FamVin Global) heeft het initiatief genomen om dit gedenkjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan en het hele jaar zijn er tal van activiteiten georganiseerd, waaronder deze internationale viering in Rome.

400 vincentiaans charisma
De internationale delegatie van de fraters van Tilburg. Foto: www.cmmbrothers.org

Vanuit Nederland waren o.a. de  congregatie van de Fraters CMM (Fraters van Tilburg) en de Lazaristen vertegenwoordigd.  De Fraters van Tilburg hadden hun voltallige algemeen bestuur afgevaardigd samen met enkele andere leden die betrokken zijn bij de Vincentiaanse familie. De Lazaristen kwamen samen met enkele leden van het Vincent de Paulcentrer Nederland, waaronder pater Tjeu van Knippenberg die er ook een lezing verzorgde.

Dialoog en discussie

Na de officiële opening  donderdagavond 12 oktober met een gebedsdienst ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, werd het inhoudelijke programma vrijdag vervolgt. Het was rijk gevuld met lezingen, dialoog en discussies, met onder andere een inleiding van Tjeu van Knippenberg, CM en Peter Reijers, getiteld ‘Vincentiaanse spiritualiteit en haar profetische uitdaging’.

Ontmoeting

Op 14 oktober was er in de ochtend een bijeenkomst op het Sint-Pietersplein, waar zo'n 15.000 leden van de wereldwijde Vincentiaanse familie aanwezig waren. Er zijn diverse toespraken waarin wordt verteld over veschillende projecten, waaronder het Homeless project dat eerder dit jaar gelanceerd werd speciaal voor de jubileumviering. Aan het eind  sprak paus Franciscus de deelnemers toe. “Ik begroet u en met u dank ik de Heer voor de vierhonderd jaar van uw charisma. Sint-Vincentius bracht een geestdrift in naastenliefde voort die de eeuwen doorstond”. Een aantal genodigden had later die dag een persoonlijke ontmoeting met paus Franciscus.

"Wij de armen"

Op zondag 15 oktober werd het programma afgesloten met een eucharistieviering in de basiliek van Sint Paulus Buiten de Muren. Tijdens deze slotviering sprak Tomaž Mavrič, CM, algemene overste van de Lazaristen: “Jezus plaatste de armen centraal. Vincent wilde Jezus volgen langs deze weg. Het keerpunt van Vincent was toen hij zich begon te identificeren met de armen. Toen Vincent niet langer sprak over “de armen”, maar kon uitroepen “wij de armen”, toen kon hij echt de ander ontmoeten.

Relieken en erepenningen

Frater Lawrence Obiko ontving daarna evenals andere hogere oversten binnen de Vincentiaanse Familie tijdens een speciale lunch een reliek van Vincent de Paul. Bij deze afsluitende lunch waren ook de medewerkers van het symposium, waaronder die van het Vincent de Paulcentrum in Nijmegen uitgenodigd. Pater Tjeu Knippenberg cm en Peter Reijers krijgen een erepenning uitgereikt voor de conferentie die zij op vrijdag gaven.

Meer informatie over de activiteiten in Nederland: www.vincentdepaulcenter.nl