Zuster Benedicte de Vries – ex-voorzitster KNR – overleden

Gepubliceerd op: 17-10-2017 om 12:34 door Pierre Humblet. Bron: Franciscanessen van Heythuysen

HEYTHUYSEN - In de nacht van 13 oktober 2017 overleed zuster Benedicte de Vries in het moederhuis van de zusters Franciscanessen van Heythuysen. Zij was van 1987 tot 1995 voorzitter van het algemeen bestuur van de KNR.

Zuster Benedicte de Vries +13-10-2017

Zuster Benedicte werd op 23 augustus 1929 geboren in Rotterdam als Arnoldina Anna Mechtilda Maria de Vries. Haar religieuze roeping bracht haar op 25 jarige leeftijd naar Heythuysen waar ze op 5 augustus 1958 haar eerste geloften heeft afgelegd. De eerste jaren was zij werkzaam in het onderwijs en als directrice van Doorgangshuis Dennenheuvel in Heerlen. In 1975 werd zij gekozen als Provinciale Overste van de Nederlandse provincie van de Franciscanessen van Heythuysen en zou dat tien jaar blijven. Twee jaar later werd zij gekozen tot voorzitter van de KNR.

In haar afscheidsspeech van de KNR (31 augustus 1995) lezen wij over de gelovige bezieling van zuster Benedicte. Zij zegt daar:

‘Zelf beschouw ik het als de belangrijkste opdracht van besturen van religieuze instituten om het visioen in hun gemeenschap levend te houden. Dit ondanks de praktische zorgen.’ [..]  ‘Het gaat om het perspectief waarin alles waarvoor wij verantwoordelijk zijn, naar mijn mening plaats zou moeten hebben. De vraag is: wie dienen wij met onze manier van leven, ons spreken en werken?’

Zelf heeft zuster Benedicte deze vraag beantwoord door in haar werk en haar leven consequent en onuitputtelijk op te komen voor hen die onderdrukt worden of gemarginaliseerd zijn; voor kinderen, voor armen en voor vluchtelingen, en bij voorkeur voor de vrouwen onder hen. Wanneer kerkgemeenschappen of hun bestuurders geneigd waren zich terug te trekken op zichzelf, zag zij het als haar religieuze missie om tegenstem te zijn, en het leven van religieuzen te betrekken op het alledaags maatschappelijk leven.

Bescheiden en enthousiast tegelijk wist zuster Benedicte veel mensen te raken en te bereiken, en verschillende nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Zo raakte ze in 1985 sterk betrokken bij het Platform Initiatief Pausbezoek, liep ze mee in de gedenkwaardige protestdemonstratie tegen kernwapens in Den Haag (1982), nam ze enthousiast deel aan het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout (1966 - 1970), was ze eind jaren 70, begin jaren 80, voorzitter van het Curatorium van (toen nog) de HTP-Heerlen, en was ze vanaf het begin van de oprichting (april 1977) tot aan haar terugkeer naar het moederhuis (juli 2011) intens betrokken bij het Missionair Centrum, ook in Heerlen.

De laatste jaren ging de gezondheid van zuster Benedicte sterk achteruit, maar ze was dankbaar voor elke dag die God haar gaf, en voor alle hulp die zij van anderen ontving. Zo is zij langzaam naar haar einde toegeleefd; naar de God van hemel èn aarde, waar zij op vertrouwde en die ze liefhad.

Wij nemen afscheid van zuster Benedicte tijdens een Woord- en Communieviering die gehouden zal worden in de kloosterkapel van het Moederhuis op zaterdag 21 oktober 2017 om 11.00 uur. De begrafenis vindt aansluitend plaats op de begraafplaats van het Moederhuis.

Zuster Elisa Ackermans, overste