De prijs van de vrede: geweldloosheid in een gewelddadige wereld?

Gepubliceerd op: 18-10-2017 om 10:14 door Tom Boesten.

'S-HERTOGENBOSCH - Onder deze titel vindt op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch een studiedag plaats, die is georganiseerd door de wetenschappelijke instituten die verbonden zijn met de religieuzen in Nederland. Op deze dag wordt ook een boek gepresenteerd waarin auteurs uit deze instituten reflecteren op vrede, geweld en geweldloosheid.

De afgelopen jaren zijn we ons opnieuw bewust geworden van de fragiliteit van de vrede waar grote delen van Europa zich al zo lang in hebben kunnen verheugen. Oorlogen met grote vluchtelingen­stromen tot gevolg, aanslagen ver weg en dicht bij, spanningen tussen de grootmachten. Deze ontwikkelingen maken ons minder optimistisch over de toekomst.

De prijs van de vredeDeze zorgen over de toekomst van Nederland, van Europa en van de wereld, leiden echter ook tot reflectie en actie. Actie wat betreft opvang van vluchtelingen, actie wat betreft dialoog en compassie in Nederland, actie wat betreft vredesactiviteiten in conflictregio's. Kerken en individuele christenen dragen hier volop aan bij, en staan daarmee in een lange traditie van actie, contemplatie en reflectie.

In de bundel die op deze dag zal worden gepresenteerd, reflecteren de stafleden van de wetenschap­pelijke instituten die een band hebben met de Nederlandse religieuzen, op deze problematiek. Tijdens de studiedag zullen de thema's die in de bundel aan de orde komen, gepresenteerd worden: Hoe kun je daadwerkelijke en blijvende vrede bewerkstelligen? Welke onderliggende problemen moeten daarvoor worden opgelost? Is er nog een ander antwoord mogelijk dan het ophogen van defensiebudgetten, het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen en het steeds verder monitoren van iedereen met verdachte connecties? Welke rol kan de christelijke traditie spelen in het nadenken over deze vragen? Op deze vragen zullen zes inleiders een antwoord formuleren.

Aanmeldknop studiedag

 

 

 

 

logo Titus Brandsmainstituut

logo Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen

 

 

 

 

logo Franciscaans Studiecentrum

 

 

 

 

logo Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

logo Instituut voor Oosters Christendom


          INSTITUUVOOR OOSTERS CHRISTENDOM
         INSTITUTE OF EASTERN CHRISTIAN STUDIES
                   Radboud University Nijmegen

 

 

logo Augustijns Instituut