KRL-dag 2017: Mijn vrede geef Ik u

Gepubliceerd op: 6-10-2017 om 14:22 door Gerard Moorman.

UTRECHT - Onder dit motto gingen afgelopen vrijdag, 29 september, een veertigtal buitenlandse en Nederlandse religieuzen met elkaar in gesprek over vrede.

Werken aan vrede, een centrale opdracht die Jezus meegeeft aan zijn volgelingen, kent veel aspecten. In de ochtend gingen de deelnemers in taalgroepen uiteen om die te verkennen. Vrede is: in balans zijn met jezelf, jezelf kunnen zijn, jezelf accepteren. Als dat er is, kan men werken aan een gemeenschap waarin mensen op liefdevolle manier met elkaar omgaan en vandaar uit weer aan vrede in de wijdere samenleving. Klein beginnen, met kleine gebaren anderen waardering en respect tonen, daarop lag wel het accent van de gesprekken.

KRL dag 2017

Levend water

Maar hoe te beginnen met dat werken aan vrede als je uit een heel ander land komt, en de taal en cultuur niet kent? Een van de deelnemers gebruikte het volgende beeld: we brengen water, maar we brengen het naar mensen die niet dorstig zijn. Alleen wanneer wij blijven drinken uit de Bron, zullen anderen misschien ook gaan drinken. Een Nederlandse zuster moedigde de buitenlanders aan toch ook juist met geseculariseerde Nederlanders in contact te treden. Want, zo zei ze, “degenen die denken dat ze niet dorstig zijn, zijn misschien wel de meest behoeftigen.”

Ruimte creëren

Twee jonge medewerkers van PAX vertelden in de middag over het vredeswerk van deze organisatie. Zij zetten de deelnemers aan het werk met verschillende oefeningen: luisteroefeningen en oefeningen om vooroordelen over andere religies ter sprake te brengen. Werken aan vrede, zo luidde de conclusie, gebeurt vooral door contact te zoeken met anderen. In gesprek met de ander kom je erachter dat elk mens op zoek is naar dezelfde dingen: waardering, voelen dat je er mag zijn als mens. Werken aan vrede betekent ruimtes creëren voor ontmoetingen, waarin ook alternatieve geluiden over gebeurtenissen mogen klinken.

Deze bijeenkomst Kleurrijk Religieus Leven bood zo’n ruimte van ontmoeting, van voelen dat men er mag zijn. Een deelnemers merkte op dat een dag als deze ook een ‘drinken aan de bron’ is. Ontmoetingen als deze zijn levensnoodzakelijk voor de religieuzen die actief bezig zijn in de Nederlandse kerk en samenleving met missie of pastoraal werk