Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek geopend

Gepubliceerd op: 15-9-2017 om 16:52 door eh. Bron: www.kunstindeheiligedriehoek.nl

OOSTERHOUT - Voor de eerste keer wordt er in de Heilige Driehoek, het gebied rondom drie kloosters in Oosterhout, een kunstbiënnale gehouden. Het thema is 'Liefde'

Het eeuwenoude gebied De Heilige Driehoek in het Noord-Brabantse Oosterhout vormt tijdens de 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek het decor voor hedendaagse kunst, met – in deze eerste editie – liefde als thema. Op uitnodiging van curator Guus van den Hout tonen vijfentwintig hedendaagse kunstenaars, onder wie Reinoud van Vught, Sam Drukker, Carolein Smit en Aziz Bekkaoui, veelal nieuwe werken, geïnspireerd door de unieke locatie en de rijke historische, religieuze en spirituele tradities.

biennale kunst in de heilige driehoek

De in totaal circa 150 kunstwerken variëren van schilderijen, fotografie, video, muziek en prenten tot mode, sculpturen en zelfs een geurinstallatie. De 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is de enige grootschalige hedendaagse kunstbiënnale in Europa die kunst en religie nadrukkelijk als uitgangspunt neemt.

Uniek kloostergebied als inspiratie én decor van hedendaagse kunst

Het gebied De Heilige Driehoek – ruim 100 hectare groot – dankt zijn naam aan drie monumentale, eeuwenoude kloosters die zijn omgeven door grote kloostertuinen en landerijen: de Onze Lieve Vrouwe Abdij, De Sint-Paulusabdij en het Sint-Catharinadal. De Biënnale vindt plaats in de kloostergebouwen, de kloostertuinen en de kloosterkapellen, die voor het eerst worden geopend voor het grote publiek en voor hedendaagse kunst. De kunstenaars laten zich inspireren door het gebied zelf, de rijke historie en de artistiek-religieuze tradities. Veel werken zijn in opdracht van de Biënnale gemaakt en worden dan ook voor het eerst getoond.

Artists-in-residence

In de aanloop naar de Biënnale hadden de drie kloosters een kunstenaar te gast. Het is voor het eerst dat de kloosters in de Heilige Driehoek hedendaagse kunstenaars voor een langere periode een artist-in-residence-plaats bieden. Voor deze eerste editie zijn dat: Marieke Bolhuis, Judith Krebbekx en Athar Jaber. Marieke Bolhuis nam haar intrek in de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Zij liet zich inspireren door de materialen en de rijke traditie uit de restauratieateliers van de abdij. Judith Krebbekx ging aan de slag in Sint-Catharinadal om daar te werken aan haar drieluik. Athar Jaber werkte aan zijn monumentaal marmeren werk te zien in de Sint-Paulusabdij.

Liefde als overkoepeld thema

Het overkoepelende thema van de 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is liefde. “Het is de belangrijkste van de drie goddelijke deugden. De madonna met kind is natuurlijk een belangrijke verbeelding hiervan en die keert telkens terug. Maar ook Adam en Eva. Of de liefde voor relieken, die je de laatste tijd weer ziet opbloeien en die symbool staat voor onze behoefte aan spiritualiteit. Maar de liefde die ik hoop over te brengen op het publiek is een liefde voor de kunst, zowel de oude als de hedendaagse.” aldus curator Guus van den Hout.

Bruggen bouwen

"In deze moderne tijd is er grote honger naar spiritualiteit en hebben mensen fundamentele levensvragen" zegt Van den Hout.“Die vragen zijn nog steeds actueel. Sterker nog: ze zijn actueler dan ooit. We bevinden ons in een tijd met veel keuzemogelijkheden en vrijheid, maar ook veel onzekerheden. De kunst kan daarin een belangrijke rol spelen als houvast.” Andersom beschouwt de hedendaagse kunstwereld het klooster als ouderwets instituut, weet Van den Hout, in plaats van een vitale gemeenschap van sterke individuen die ons misschien iets te vertellen hebben. Toen hij gevraagd werd als curator van de 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek greep hij die kans dan ook met beide handen aan. “Een unieke mogelijkheid om bruggen te bouwen”, noemt hij het. Ook de locatie, de Heilige Driehoek, past perfect. Niet alleen betekent de aanwezigheid van drie kloosters een ongekend hoge erfgoeddichtheid, Oosterhout is bovendien Van den Houts geboorteplaats. Als kind speelde hij al rond de kloosters.

Spectaculaire opening

Op vrijdag 15 september opende de Biënnale spectaculair op het voorplein van Sint-Catharinadal met een wervelende performance van modeontwerper Aziz Bekkaoui. Eveneens in Sint-Catharinadal onderzoekt kunstenaar Erik Zwaga de nauwe relatie tussen het klooster en het Huis van Oranje Nassau. Keramiste Carolein Smit toont vijf nieuwe sculpturen die op de altaren in de zijbeuk van de Sint-Paulusabdij worden geplaatst. In de voorhal van dezelfde kerk hangt aan het plafond een nieuw, monumentaal werk van Reinoud van Vught.

Programma's

De Biënnale biedt een uitgebreide publieksprogrammering aan met rondleidingen en lezingen en workshops. Ook voor scholen zijn er tal van activiteiten gepland. 

De expositie duurt nog tot 22 oktober. 

Meer informatie: www.kunstindeheiligedriehoek.nl