Kleurrijk Religieus Leven: Mijn vrede geef ik u

Gepubliceerd op: 13-9-2017 om 11:58 door eh.

UTRECHT - Op 29 september organiseert de KNR weer de jaarlijkse bijeenkomst Kleurrijk Religieus Leven. Het thema van dit jaar is: "Mijn vrede geef Ik u. In gesprek over geweldloosheid en rechtvaardige vrede"

Sinds het begin van deze eeuw organiseert de Commissie Missionair Beraad Religieuzen van de KNR ontmoetingsdagen voor buitenlandse religieuzen in Nederland onder de noemer Kleurrijk Religieus Leven. Waar het in het begin nog vooral ging om het uitwisselen van ervaringen en het ontmoeting tussen de buitenlandse religieuzen onderling, is het in de loop der jaren steeds meer een dag geworden voor álle religieuzen in Nederland. De dag wordt georganiseerd door een werkgroep die voornamelijk uit buitenlandse religieuzen bestaat en sluit sinds enkele jaren aan bij het jaarthema van de KNR.

Geweldloosheid en rechtvaardige vrede

Kleurrijk Religieus Leven 2017 staat in het teken van het jaarthema van de KNR: ‘Geweldloosheid en rechtvaardige vrede’. Vrede is een centraal begrip in de Bijbel. In Johannes 14 zegt Jezus: “Vrede laat Ik u na, Mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.”

poster KRL 2017 afbeelding

Want echte vrede is veel meer dan de afwezigheid van geweld. Het Bijbelse begrip shalom omvat goede verhoudingen tussen de mensen en eerbied voor Gods schepping. Het verwijst naar een samenleven met elkaar waarin allen zich kunnen ontplooien en niemand wordt uitgesloten, ook niet de meest kwetsbare leden.
Tijdens deze dag willen we met elkaar en enkele medewerkers van vredesorganisatie PAX in gesprek gaan over deze vrede en hoe wij daar op de plek waar we zijn aan kunnen werken. Een gedeelte van de dag gaan we in taalgroepen (Nederlands, Engels en Indonesisch) uiteen. Dus ook degenen die nog niet zo goed Nederlands spreken kunnen participeren. We sluiten de dag af met een eucharistieviering.

Voor wie?

Kleurrijk Religieus Leven staat open voor alle religieuzen die binnen de Nederlandse kerk en samenleving pastoraal of missionair actief zijn: zowel buitenlandse religieuzen als Nederlandse religieuzen. Kleurrijk Religieus Leven brengt hen met elkaar in contact en bevordert de onderlinge dialoog en uitwisseling.

De dag worden gehouden in het Thomas à Kempis Leerhuis in Utrecht. Aanmelden kan via cmbr@knr.nl

Meer informatie