Geslaagde viering van de Wereldgebedsdag voor de Schepping

Gepubliceerd op: 4-9-2017 om 16:11 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Op 1 september werd in 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de Schepping een processie gehouden. 'Een mooi initatief', volgens enkele deelnemers

In juni 2015 toen de encycliek Laudato si’ werd gepubliceerd, kondigde paus Franciscus voor de Rooms-Katholieke Kerk een jaarlijks te houden gebedsdag voor de schepping aan. Hij sloot daarbij aan bij een initiatief dat in de Orthodoxe kerken al langer bestaat.  

Oecumenisch initiatief

De oecumenische viering in Den Bosch was georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het bisdom Den Bosch en het Beraad van Kerken in Den Bosch en werd voor de eerste keer in deze vorm gehouden. Na de openingsviering in de Grote Kerk trok de processie met meer dan 75 deelnemers door de stad om op verschillende plaatsen stil te staan bij diverse aspecten rond zorg voor de schepping. Bij elke zogenaamde statie was ruimte voor een korte inleiding, een bijbeltekst en een gebed. Een kleine impressie.

scheppingsviering ds scheenstra

Ds Erica Scheenstra, predikant in de Grote Kerk, heet alle aanwezigen welkom

Voeding en vluchtelingen

De eerste statie was op de biologische markt waar gesproken werd over de manier waarop wij omgaan met ons voedsel en met de landbouw. Vervolgens vertrok de stoet naar het Noord Brabants Museum. Hier werd stil gestaan bij mensen die ontheemd raken door de klimaatverandering en de gevolgend daarvan. Anouk Willemsen van Vluchtelingen in de Knel gaf aan dat mensen die opkomen voor de schepping en het milieu soms vervolgd worden en uiteindelijk zelfs op de vlucht moeten. Ook vroeg ze aandacht voor een menswaardige opvang van deze mensen. 

scheppingsviering Anouk Willemsen

Ruimte voor de natuur en het water

Vervolgens ging de tocht verder naar het Bossche Broek, waar gesproken werd over het belang van water. Water betekent leven, zonder water gaat alles dood, maar water kan ook bedreigend zijn. Gerjan Verhoeff, medeverantwoordelijk voor het project ruimte voor de rivier, liet de deelnemers zien hoe door ruimte te bieden aan het overtollige water de veiligheid van de mensen die aan de rivieren wonen gewaarborgd kan worden en hoe hierbij niet alleen ruimte aan het water wordt gegeven maar ook aan de natuur.

scheppingsviering bossche broek

Indonesië

De volgende statie was bij de Dochters van Maria en Jozef (beter bekend als de zusters van de Choorstraat). Algemeen Overste zuster Antonie Ardatin sprak over het werk van haar medezusters in Indonesië die samen met kleine boeren proberen om met natuurlijke methoden de productie van rijst en soja op hun akkers te verbeteren met respect voor de natuur.

 scheppingsviering zr antonie

Ieder mens is waardevol

De laatste statie was in de tuin van de Sint Janskathedraal waar het Pastoraal Uitzendbureau (PUB) en SOS Kringloop zich presenteerden. Mensen en spullen krijgen bij deze organisaties een tweede en ook nog een derde kans want ieder mens is waardevol.

scheppingsviering kringloop en pub

Slotviering

De middag werd afgesloten met een viering in de Sint Janskathedraal. Mede-organisator ds Geersing (gereformeerd vrijgemaakt) blikte terug op de tocht en de verschillende plekken en aspecten van zorg voor het klimaat waarbij de deelnemers hadden stil gestaan. Mgr. de Korte hield een korte overweging waarin hij verwees naar de encycliek Laudato si' en de oproep van paus Franciscus om samen met alle mensen van goede wil op te blijven komen voor alle leven en de hele schepping. Hij sprak over de integrale ecologie die de paus in zijn encylciek beschrijft: de aarde en de schepping zijn ons gemeenschappelijk huis en alles wat daar leeft houdt verband met elkaar.
Tijdens de processie werd van iedere plek een symbool meegenomen dat verband hield met het verhaal dat er verteld werd. De symbolen werden tijdens de slotviering bij het altaar gezet.

scheppingsviering symbolen

Boodschap van de paus en de patriarch

Op 1 september brachten paus Franciscus en de patriarch van Constantinopel ook een gezamenlijke boodschap uit ter gelegenheid van deze wereldgebedsdag voor de schepping.

Periode van de schepping

De wereldgebedsdag voor de schepping vormt de start van een periode voor de schepping die duurt tot 4 oktober, de feestdag van de H. Franciscus van Assisi. Op de website laudato-si.nl vindt u bouwstenen voor liturgie om aandacht te besteden aan deze periode en tips voor duurzaamheid