Vredesretraite KNR: Zalig die ontwapenend in het leven staan

Gepubliceerd op: 28-8-2017 om 14:59 door .

- In het kader van het jaarthema "Geweldloosheid en rechtvaardige vrede" organiseerde de KNR een bezinningsweekend rond dit thema.

‘Een historisch moment’ , noemde retraiteleider Jo Hanssens de tweedaagse bijeenkomst in het Brabantse dorpje Biezenmortel. Historisch, omdat de religieuzen in Nederland nu, evenals op vele andere plekken ter wereld, een thema oppakken dat tot voor kort slechts marginaal aanwezig was. Twintig mensen - vooral zusters maar ook enkele broeders en leken – hebben van 25 tot 27 augustus jl. gesproken en gemediteerd over geweldloosheid en rechtvaardige vrede.

vredesretraite inspiratiehoekje

De KNR heeft met de organisatie van deze retraite de handschoen opgepakt die paus Franciscus in zijn Vredesboodschap 2017 had neergelegd: “Laten we ons in 2017 op contemplatieve en actieve manier wijden aan het verbannen van geweld uit onze harten, woorden en daden. Laten we zo geweldloze mensen worden en geweldloze gemeenschappen opbouwen die zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis.”

Hoop

Volgens het schema ‘zien-oordelen-handelen’ is de groep ingegaan op zorgelijke ontwikkelingen in de wereld die de vrede bedreigen. Maar ook werd met elkaar gedeeld hoeveel tekenen van hoop er zijn. Die gaan vooral uit van duizenden gewone mensen die hart hebben voor anderen en die de moed hebben voor anderen op te komen.

De grote vraag is of geweldloosheid een adequaat antwoord kan zijn op de reële bedreigingen in de wereld. Het is echter geen vraag of de geweldsspiraal die maar verder dendert doorbroken moet worden. De boodschap van Jezus laat geen ruimte voor twijfel. Geweld, klein of groot, vermindert de menselijke persoon, zowel slachtoffer als  dader. Jezus doorbrak het geweld dat Hij om zich heen zag en was bereid zijn weg zonder geweld te blijven gaan tot aan zijn dood op het kruis. Hildegard Goss-Mayr, een bekende katholieke vredesactiviste, verwoordde het zo: “Jezus’ boodschap is dat al wat gedaan wordt door de kracht van de waarheid en de liefde niet verloren gaat. Het is als zaad in de geschiedenis van mensen en volkeren. Op zeker dag zal dit zaad ontluiken als bevrijdende kracht om in waardigheid te kunnen leven.”

Misschien dus toch historisch, dit weekend in Biezenmortel, al was het alleen maar omdat we er zaadjes hebben geplant in onszelf, die later op allerlei manieren zullen ontluiken om ons heen: in ons leven, onze gemeenschappen, onze kerk en onze samenleving.