Zuster Veronique Henderson overleden

Gepubliceerd op: 18-8-2017 om 14:08 door eh.

TEGELEN - In de nacht van donderdag op vrijdag 18 augustus is zuster Veronique Henderson overleden.

Zuster Veronique Henderson was overste van de Nederlandse Communiteit van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.  Ze werd geboren in 1942 in Steyl-Tegelen en trad in 1965 in bij de zusters waar ze in 1968 haar eeuwige professie deed.

Malawi

Voor haar intrede in 1965 had ze ervoor gekozen zich te bekwamen als verpleegkundige. Missionair bewogen trad zij in bij onze congregatie. Tijdens haar noviciaat werd zij al gevraagd om uit te helpen bij onze zusters in het missieziekenhuis  in Muona, Malawi/Afrika. Terugkomend voltooide zij haar noviciaat en ging ze naar Engeland voor de studie van verloskundige om daarna weer naar  Muona te gaan. Het land Malawi heeft als spreuk  ”Een warm hart voor Afrika”. Dit is volledig toepasbaar op haar. Wat ze ook deed of waarvoor ze ook gevraagd werd, ze gaf er zich ten volle aan. Ze vervulde naast de zorg voor het ziekenhuis  in Muona ook de taak als regionale Overste. De ontwikkeling en de opbouw van de regio lag haar na aan het hart.

Bestuurstaken

In het jaar 1994 werd ze gekozen in het Generaal Bestuur  in Munster/Dld. Deze taak vervulde ze 11 jaren. Ze had een rijke talenschat en kon zich  goed onderhouden met veel zusters in de verschillende wereldgebieden.
In 2005 kwam ze terug naar de Nederlandse Provincie in Tegelen. Met zorg en liefde vervulde ze ruim 10 jaar de taak als huisoverste in het provinciaal moederhuis. Toen dit huis werd opgeheven, woonde ze nog ruim drie jaar in Blerick. Tijdens het kapittel 2014 werd de Nederlandse provincie  “Nederlandse communiteit”  en  werd ze gekozen als teamleidster.

Bij alles wat van haar gevraagd werd, zocht ze  kracht in haar geloofsleven. Ze kwam bij iedereen over als een meelevende persoon en legde overal waar ze kwam veel goede contacten. Ze was ook zeer dankbaar  voor de goede, hartelijke familieband en leefde mee met alles wat daar voorviel.

Uitvaart

De uitvaartdienst is in de kapel van de zusters van Julie Postel op donderdag 24 augustus om 10.30 uur in Boxmeer, Veerstraat 49. Daarna is de begrafenis in Tegelen op de algemene begraafplaats rond 12.00 uur.

Veronique Henderson

Zuster Veronique tijdens haar 50-jarig intredejubileum in september 2015