Bestuurswisselingen

Gepubliceerd op: 31-7-2017 om 08:41 door Miranda Roijers. Bron: Verschillende secretariaten

DIVERSE LOCATIES - Overzicht nieuwe besturen

Trappisten, Abdij Maria Toevlucht

G. Van Belle, benoemd tot tijdelijk overste (superior ad nutum)

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, Venlo

V. Henderson, Communiteitsoverste
C. Schellens, Vice-Communiteitsoverste
M. Roijackers, assistente

Dienaressen van de H. Geest (SSPSdeAP)

M.Encarnacion, Overste