Mogelijk onderzoek Vaticaan beleid stervenshulp Broeders van Liefde België

Gepubliceerd op: 15-8-2017 om 17:00 door eh. Bron: broedersvanliefde.be / Ordenskorespondenz

GENT - De Broeders van Liefde in Belgiƫ hebben eerder dit jaar een nieuw visiedocument opgesteld over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden zonder terminaal karakter. Volgens dit document is dit niet in alle gevallen uitgesloten.

De Broeders hebben in België nog diverse onderswijsinstellingen, verpleeghuizen en psychiaritsche instellingen.Het Belgische Bestuur bestaat voor een groot deel uit leken. In een visiestuk dat in dit voorjaar gepubliceerd werd, is opgenomen dat euthanasie onder bepaalde omstandigheden mogelijk zou moeten zijn. Over het dit visiestuk zijn vragen gesteld bij het Vaticaan dat mogelijk een onderzoek gaat instellen. Bij het komen tot het nieuwe visiestuk is gekeken naar drie kernwaarden: de bescherming van het leven, de autonomie van een persoon en de zorgrelatie. Deze waarden zijn volgens het document fundamenteel, maar geen van de drie is absoluut en ze moeten in relatie tot elkaar worden beoordeeld.

Zorgvuldigheid

Er zijn twee trajecten die ingegaan worden. Enerzijds verhelderen de artsen en begeleiders de euthanasievraag en wordt  de vraag getoetstaan de voorwaarden van de euthanasiewet. Tegelijk zoekt zoekt men samen  met de patiënt naar mogelijkheden van behandeling, herstel, levensondersteunende zorg en zinbeleving. De zorgverleners kunnen deze twee trajecten zelf opnemen, maar ze kunnen ook volop gaan voor het traject van het levensperspectief en een beroep doen op een gespecialiseerde arts buiten de voorziening voor het traject van het euthanasieverzoek.

De volledige visietekst

Toelichting

De publicatie van het visiestuk leidde tot een storm van kritiek en vragen. Ook de Generale Overste van de de congregatie van de Broeders van Liefde heeft vragen gesteld en is naar het Vaticaan gegaan. In antwoord op alle reacties voelde het Belgische Bestuur zich genoodzaakt een toelichting te schrijven en te onderbouwen hoe het tot dit beleid gekomen is. Zo wordt o.a. het rentmeesterschap als argument gegeven: we geven het leven terug aan God. Daarnaast stelt het bestuur dat het gebod niet luidt 'Gij zult niet doden',  maar in de oorspronkelijk tekst staat 'gij zult niet moorden'. Het bewuste gebod spreekt niet over doden in het algemeen, maar over moord, listig doden voor eigen gewin. Christenen, joden en moslims hebben rechtmatige vormen van doden aanvaard, maar tevens veroordeeld wat ze als moord beschouwen. Ook gaat het Bestuur ervanuit dat een persoon die euthanasie aanvraagt, die beslissing zal nemen volgens zijn geweten. 'We mogen niet te snel oordelen over de gewetenskeuze van een mens. Het finale oordeel komt enkel aan God toe' alsdus de verklaring. 

Ter afronding  benadrukt het bestuur dat het met de nieuwe visietekst niet in de val trapt van het absoluut stellen van de waarde van het zelfbeschikkingsrecht en dat het ook niet instemt met de eis om euthanasie als recht te beschouwen of om de euthanasiewet te verruimen ingeval van voltooid leven of voor dementerende personen. 

De volledige toelichting