100 ste sterfdag Frater Andreas

Gepubliceerd op: 1-8-2017 om 11:12 door eh. Bron: Fraters van Tilburg / cmmbrothers.org

UDENHOUT / TILBURG - 3 augustus is het precies 100 jaar geleden dat Frater Andreas cmm overleed. Dit wordt herdacht met een boek, een film en een bezinning op de kernwaarden van de Fraters van Tilburg

Frater Andreas werd in 1841 in Udenhout geboren als Jan van den Boer. Op zijn 14de ging hij naar de kweekschool van de fraters van Tilburg waar hij in 1859 aan het noviciaat begon. Als onderwijzer en later ook directeur van de priesterstudenten was hij bijna 50 jaar verbonden aan de Ruwenberg in Sint Michielsgestel. Bij zijn medebroeders en vele anderen stond frater Andreas bekend om zijn dienstbaarheid, gehoorzaamheid en deugdzaamheid. In zijn leven en werken vond hij een voorbeeld in de H. Vincentius, die door bisschop Zwijsen tot patroon van de activiteiten van de fraters was gekozen. Vandaar ook zijn pseudoniem J.M. Vincent, waaronder hij diverse boeken schreef. Na zijn dood ontstond er al snel een verering van frater Andreas en in een eerste levensbeschrijving uit 1921 wordt melding gemaakt van zo'n 20 gebedsverhoringen. Er is in 1947 al gestart met een proces voor zijn zaligverklaring.

frater andreas

Kernwaarden

Deze 100ste sterfdag was voor frater Jan Koppens cmm aanleiding voor een vijftal overdenkingen rond  frater Andreas en zijn beleving van de kernwaarden van de spiritualiteit van het charisma van de fraters: Godsvertrouwen, eenvoud, barmhartigheid, broederschap en Maria, voorbeeld en voorspraak. 
 “Het dienstbaar aanwezig zijn was een tweede natuur voor frater Andreas. Hij was een frater die in zijn doen en laten zichtbaar maakte wat barmhartigheid en broederschap ten diepste betekent. Wij kunnen hem in ere houden als wij, net als hij, Godzoekers blijven, als wij eenvoudig willen leven en handelen en als wij dienend in het leven staan,” aldus frater Jan Koppens tijdens een overweging bij een eerdere herdenkingsdienst.

Boek en film

Op vrijdagavond 30 juni 2017 werd door ’t schoor Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel een boek gepresenteerd over frater Andreas, getiteld: 'Jan van den Boer, Frater Andreas – 1841-1917 – Een eerbiedwaardige Udenhouter.' Ook werd een film over frater Andreas vertoond, gemaakt door de Stichting Videogroep Udenhout.

Na de film sprak de heer Kees van Kempen, een van de schrijvers, over het ontstaan en de inhoud van het boek, en hij vertelde over wat hem persoonlijk geraakt had bij het schrijven en het onderzoek dat daaraan vooraf gaat. Daarmee liet hij zien dat frater Andreas ook vandaag nog een inspirerend persoon is. Er werden drie 1e exemplaren uitgereikt: aan pastoor Godfried Looijaard, aan frater Lawrence Obiko, algemene overste van de fraters, en aan mevrouw Van Mensvoort – Van der Pas, kleindochter van de zus van frater Andreas. Deze bijeenkomst rond frater Andreas was een indrukwekkende gebeurtenis voor Udenhout en ook voor de congregatie van Fraters CMM.

6 augustus, frater Andreasbedevaart

Op zondag 6 augustus 2017 zal om 10:00 uur de jaarlijkse frater Andreasbedevaart plaatsvinden, op het generalaat van de Fraters CMM aan de Gasthuisring 54 te Tilburg.