Wereldwijd initiatief van de Vincentiaanse Familie voor dak- en thuislozen

Gepubliceerd op: 12-7-2017 om 15:30 door eh. Bron: CMMbrothers.org

BRUSSEL - In 2017 viert de Vincentiaanse Familie, met onder andere de fraters van Tilburg, Zusters van Liefde scmm en de Lazaristen het 400-jarig bestaan van het Vincentiaans Charisma. In kader is een wereldwijdproject rond daklozen gestart.

Presentatie in het Europees Parlement

Op 28 juni 2017 vond een symposium plaats in het Europees parlement in Brussel. Tijdens dit symposium presenteerde de Vincentiaanse Familie haar project voor dak- en thuislozen aan de leden van de Europese Unie. Het idee om het project aan het Europees Parlement voor te stellen was het gevolg van een bezoek aan de president van het Europees Parlement van pater Tomaž Mavrič CM, pater Robert Maloney CM en de heer McGreevy. Zij spraken over de vraag hoe de Vincentiaanse Familie het beste zou kunnen reageren op de behoeften van de armen over de hele wereld, met de hoop dat het Europees Parlement financiële ondersteuning zou kunnen bieden. In het proces van hun beraadslaging kwam het idee naar voren om zich op één concreet project te concentreren. Uit een aantal mogelijke projecten bleek dat er over de hele wereld een grote nood te bestaan wat betreft de dak- en thuisloosheid.

Tijdens de beraadslaging met de president van het Europees Parlement beloofde hij aan pater Tomaž Mavrič een symposium in Brussel te organiseren waar de Lazaristen hun project aan de leden van de Europese Unie konden presenteren. Trouw aan zijn belofte organiseerde hij het symposium en financierde het gehele programma.

CMM fraters in brussel
Namens de Fraters van Tilburg waren generaal overste Lawrence Obiko, frater Broer Huitema en frater Ad de Kok (voorzitter Vincentiaanse familie in Nederland) aanwezig in Brussel

Megaproject

Dit idee werd in januari 2017 in de vergadering van de Vincentiaanse Familie Uitvoerend Comité (VFEC) in Philadelphia besproken en werd als een megaproject aangenomen. Wereldwijd zal dat door de Vincentiaanse Familie worden uitgevoerd als een manier om het ‘400 Jaar van het Vincentiaanse Charisma’ te vieren.

Pater Joseph Agostino CM – coördinator van de Vincentiaanse Familie – was verantwoordelijk voor de introductie en de uitnodigingen van de sprekers. De heer Alojz Peterle MEP – lid van de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) – Slovenië, opende het symposium en gaf uitleg over het programma.

Wereldwijde samenwerking

Pater Tomaž Mavrič, CM – Algemene Overste van de Lazaristen – vertelde over de viering van het 400-jarig bestaan van het Vincentiaanse Charisma en legde de nadruk op de samenwerking tussen de verschillende takken van de Vincentiaanse Familie wereldwijd om verandering teweeg te brengen in onze wereld met miljoenen vluchtelingen, daklozen en arme mensen. In zijn openingsrede tijdens het symposium in het Europees Parlement in Brussel sprak pater Tomaž Mavrič de aanwezigen met de volgende woorden toe:

400 jaar Vincentiaanse Familie

“In 2017 viert de Vincentiaanse Familie de 400ste Verjaardag van zijn oprichting door St. Vincent de Paul. Vandaag heeft de Vincentiaanse Familie meer dan twee miljoen leden die samenwerken met armen en gemarginaliseerden in 150 landen wereldwijd. Zij bestaan uit religieuze congregaties, leken-organisaties en liefdadigheidsinstellingen waarvan de oorsprong voortkomt uit de geestelijke en praktische missie van St. Vincent de Paul. 
Om deze 400ste verjaardag van het charisma te markeren, lanceert de Vincentiaanse Familie een groot wereldwijd project – Famvin Homeless Alliance – gericht op het verminderen en waar mogelijk, dakloosheid te beëindigen in de landen waarin het werkt. Het zal zowel de onmiddellijke holistische zorg leveren aan degenen die aan dakloosheid lijden en een campagne opstarten voor systematische veranderingen in de manier waarop dakloosheid wordt aangepakt op lokaal, regionaal en wereldwijd niveau.”

Uitgedaagd

De heer Antonio Tajani – Voorzitter van het Europees Parlement – sprak zijn dank uit voor de enorme inspanning die de Vincentiaanse Familie heeft ondernomen om de armen, daklozen, vluchtelingen in de verschillende delen van de wereld te helpen. Hij herinnerde aan het werk van de heilige Vincentius tijdens zijn leven en hoe zijn invloed tot nu toe zo’n sterke kracht heeft uitgeoefend. Hij verklaarde dat hij onder de indruk was van het netwerk van de Vincentiaanse Familie en blij is met het nieuwe initiatief om meer te doen voor de daklozen.

Een ding dat hem tijdens de eerste ontmoeting met Tomaž Mavrič, de algemene overste van de Lazaristen, was opgevallen was dat hij niet begon om financiële steun te vragen, maar om ideeën die de armoede in onze samenleving van vandaag zouden kunnen verbeteren. Daarom voelde hij zich uitgedaagd om zijn bijdrage te leveren. Hij beloofde steun te vragen in het Europees Parlement. Hij merkte op dat de Vincentiaanse Familie in praktijk brengt wat het Europees Parlement in hun Millenniumdoelstellingen heeft vastgelegd.

Wereldwijd Initiatief van de Vincentiaanse Familie voor Dak- en Thuislozen

De heer Mark McGreevy – President van DePaul International – legde het doel van het Wereldwijd Initiatief van de Vincentiaanse Familie voor Dak- en Thuislozen uit. Het uitganspunt van dit project is dat iedereen een plaats heeft om thuis te zijn, en dat iedereen iets kan bijdragen aan de eigen gemeenschap. Doelstellingen van dit project zijn:

  • Een echt en duurzaam verschil maken in het leven van duizenden daklozen;
  • Leden van de Vincentiaanse Familie die werken in het brede spectrum van dakloosheid verbinden;
  • Bestaande en opkomende leiders ondersteunen en ontwikkelen;
  • Beste praktijken en onderzoek delen;
  • De groei van nieuwe en innovatieve diensten aanmoedigen en ondersteunen;
  • Lobbyen ondersteunen op lokaal, regionaal en wereldwijd niveau ter ondersteuning van dakloosheid;
  • De ontwikkeling en het beschikbaar maken van vormingsmaterialen ter ondersteuning van dit initiatief met betrekking tot spiritualiteit.

Enkele van de bovengenoemde doelen zijn in overeenstemming met de Millenniumdoel-stellingen van de Europese Commissie.