Kapucijnen van provincie naar custodie

Gepubliceerd op: 30-6-2017 om 11:36 door eh.

TILBURG - De Nederlandse provincie van de minderbroeders Kapucijnen is sinds 16 juni jl. omgevormd tot een Generale Custodie. Op die datum werd ook de eerste Custos benoemd.

In aanwezigheid van alle broeders is door de Generale Overste Mauro Jöhri op 16 juni 2017 per decreet de Nederlandse Provincie van de minderbroeders kapucijnen opgeheven en de Generale Custodie van de Nederlandse minderbroeders kapucijnen opgericht.  In november 2016 had Jöhri tijdens een eerder bezoek aan ons land al laten weten dat de Provincie na 135 jaar opgeheven zou moeten worden. Een Provinciaal Bestuur bestaat volgens de constituties uit een Provinciaal Overste en vier Kapucijnen als raadslieden. Tot 2017 is er in de Nederlandse Provincie gedurende twee termijnen echter een provinciaal bestuur is geweest  waarin geen vier kapucijnen raadslid warenmaar maar slechts twee aangevuld met twee leken-adviseurs. Dat was met toestemming van  de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch leven.  Er is overleg geweest met het Generaal Bestuur van de Kapucijnen in Rome en daarbij is aangegeven dat de Congregatie een derde termijn volgens deze constructie niet zou goedkeuren. Dit had als gevolg dat de Nederlandse Provincie is omgevormd tot een Custodie Voor een custodie zijn slechts twee raadslieden nodig.

Eerste Custos benoemd

Deze situatie is voor de Kapucijnen tamelijk nieuw. In het verleden was de Custodie juist een soort opstap naar de vorming van een provincie in groeiende gemeenschappen. Nu gebeurt het omgekeerde. De eerste Custos wordt benoemd door de Generaal Overste op voordracht van de kapucijnen. In februari hebben de Nederlandse kapucijnen in een geheime stemming hun voorkeuren doorgegeven. 

Op 16 juni is de eerste Custos benoemd samen met twee raadsleden. Het eerste bestuur van de Generale Custodie Nederland wordt nu gevormd door:

Piet Hein van der Veer, Custos
Antoon Mars, Eerste raadslid
Ad Vermeulen, Tweede raadslid