Afscheid Rogier Moulen Janssen

Gepubliceerd op: 22-6-2017 om 12:37 door eh.

BREDA - Op 21 juni 2017 nam de KNR met een druk bezochte receptie in de Waalse kerk in Breda. afscheid van de heer Rogier Moulen Janssen,vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Velen waren gekomen om de voormalige secretaris van PIN en KOS voor de laatste maal de hand te schudden: oversten en economen van religieuze instituten, commissieleden en veel mensen uit het uitgebreide netwerk van Rogier Moulen Janssen: medewerkers van fondsen, bestuurders en medewerkers van projecten die in de afgelopen jaren konden rekenen op de steun van PIN en velen uit de wereld van het religieus erfgoed.

Moulen Janssen kwam op 1 oktober 1984 in dienst bij de KNR als secretaris voor de AKOR, de Algemene Kommissie Ouderenzorg Religieuzen, de voorloper van de huidige COR. Daarnaast was hij secretaris van het Bestuur van de KNR in de oude vorm. Dat wil zeggen voordat SNVR, SBCN, SMB en SNPR opgingen in de ene nieuwe KNR. In mei 1990 werd er een directeur aangesteld voor de KNR, die ook de functie van secretaris van het bestuur overnam. 

Afscheid Rogier Moulen Janssen

secretaris PIN en KOS

Op dit moment kennen de meeste mensen hem als secretaris voor de Commissie PIN (Projecten in Nederland) en KOS (Kommissie Onderlinge Solidariteit). Vanwege de PIN was hij ook jarenlang voorzitter van het landelijke fondsenoverleg en was vanuit die functie mede verantwoordelijk voor het convenant dat de gemeente Amsterdam sloot met een aantal deze vermogensfondsen over een langdurige samenwerking.

Religieus Erfgoed

Naast de taken voor de beide commissies had Rogier Moulen Janssen ook de zorg voor het religieus erfgoed in zijn portefeuille. In die hoedanigheid waren er veel contacten met provinciale bestuurders en ambtenaren over de toekomst van de kloostergebouwen, waarbij niet alleen herbestemming maar ook bestendig gebruik centraal stond. Zijn grootste voldoening haalde hij uit het met succes oormerken van Essentgelden voor dit doel door de provincie Noord-Brabant. Miljoenen euro’s zijn ingezet en een aantal religieuze instituten heeft hier zeer veel profijt van gehad.

Spin

Hoewel hij had aangegeven dat het vooral een informele bijeenkomst moest worden waar mensen elkaar konden ontmoeten en hij geen speeches wilde, waren er toch enkele mensen die Rogier Moulen Janssen wilden toespreken. Namens het Bestuur KNR bedankte portefeuillehouder PIN en KOS, frater Wilfried van der Poll hem voor zijn jarenlange inzet voor de religieuzen. Zuster Laetitia Aarnink, voorzitter van de KOS, vergeleek Rogier met een de spin Sebastiaan uit het gedicht van Annie M.G. Schmidt. Ook hij leek een voortdurende aandrang te hebben om een web te bouwen van mensen en hen met elkaar te verbinden om zo gezamenlijk tot goede resultaten te komen.