Geslaagde Open Kloosterdagen

Gepubliceerd op: 12-6-2017 om 12:26 door eh.

LANDELIJK - Afgelopen weekend werden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Naar schatting hebben ongeveer 4000 mensen een of meer kloosters bezocht dit weekend.

Veertig kloosters zetten een deel van het weekend hun deuren open en nodigden gasten uit kennis te maken met het religieuze leven in deze tijd. Motto van de Open Kloosterdagen was 'Inzicht in onze spiritualiteit'.  De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit stond centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven.  

Impressie Open kloosterdagen 2017

Gevarieerde programma's

Voor het eerst waren de Open Kloosterdagen verspreid over een heel weekend. Een deel van de kloosters was op beiden dagen geopend. Andere kozen voor een programma op de zaterdag of de zondag. De wijze waarop het programma was ingevuld varieerde per locatie. In Zuid- Limburg was een vier kloosterwandeling georganiseerd, langs vier kloosters rondom Wittem. In de Abdij van Berne konden de bezoekers een speurtocht houden door de abdij en de tuin om op deze manier aan de hand van vragen en opdrachten kennis te maken met de geschiedenis en spiritualiteit van de Norbertijnen. Deze vorm trok ook de nodige gezinnen met kinderen naar Heeswijk. Op andere plaatsen waren exposities, rondleidingen en lezingen. 

Het aantal bezoekers varieerde per locatie van enkele tientallen tot 400 of 500. Deels had dit ook met het programma te maken. Een aantal kloosters had bewust gekozen voor een programma zonder uitgebreide rondleiding, maar met een meer verdiepend programma. Juist met een kleiner aantal personen, was het mogelijk om diepgaandere gesprekken te voeren en de gasten goed kennis te laten maken met de spiritualiteit en het charisma van het religieuze instituut.

Tevredenheid

Over het algemeen lijken de deelnemende kloosters zeer tevreden te zijn over de opkomst en het verloop van de dagen. Geïnteresseerde deelnemers en mooie ontmoetingen, aldus enkele oversten. Op een aantal plekken was de opkomst teleurstellend. Voor een deel wijt men dat ook aan het mooie weer en de grote hoeveelheid ander activiteiten in sommige regio's.