Website Stichting BBRI online

Gepubliceerd op: 7-6-2017 om 14:56 door eh. Bron: www.begraafplaatsenreligieuzeinstituten.nl

'S-HERTOGENBOSCH - Deze week ging de website van de stichting Beheer Begraafplaatsen Religieuze Instituten online. Ook werd de eerste digitale nieuwsbrief verstuurd

De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft in 2013 de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten (BBRI) opgericht. Deze kreeg als taak: de religieuze instituten waar nodig ondersteunen bij de zorg voor hun graven en begraafplaatsen in de toekomst; ontzorgen. De BBRI is zelfstandig, maar in de uitvoering van haar functies nauw verbonden met de KNR.

Een kernvraag voor de religieuze instituten m.b.t. de grafzorg voor hun overleden leden is: hoe kunnen we borgen dat het beheer, de instandhouding en het onderhoud van graven en begraafplaatsen op passende wijze blijft plaatsvinden, als de religieuze instituten onvoldoende bestuurskracht hebben om dat zelf te regelen of als zij ophouden te bestaan.

begraafplaats franciscanen megen

 

Checklist

Sinds deze week heeft de Stichting BBRI een eigen website: www.begraafplaatsenreligieuzeinstituten.nl waarop informatie te vinden is over wat de stichting zoal kan doen voor de religieuze instituten.  Zo is er ondermeer een handige checklist ontwikkeld voor beheer, instandhouding, onderhoud en toezicht met betrekking tot begraafplaatsen van religieuze instituten. Deze kan gebruikt worden als handvat om een passend databestand voor de huidige begraafplaats(en) te ontwikkelen en om visie en beleid voor de toekomst te bepalen.

Nieuwsbrief

Gisteren werd ook de eerste digitale nieuwsbrief verzonden naar alle Hogere Oversten en Economen van de religieuze instituten. Deze nieuwsbrief zal 2x per jaar worden verzonden en bevat informatie en nieuws over ontwikkelingen op het gebied van begraafplaatsen. Met de website en de nieuwsbrief wil de stichting BBRI een platform bieden waarop besturen van Religieuze Insituten informatie kunnen vinden en ervaringen kunnen uitwisselen over het (toekomstige) beheer van hun begraafplaatsen. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd te reageren en vragen te stellen.