Internationalisering Religieuze Instituten (IRI)

Gepubliceerd op: 2-6-2017 om 13:36 door Gerard Moorman. Bron: Gerard Moorman

TILBURG - Op donderdag 21 april werd in het klooster van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart de platformdag Internationalisering Religieuzen Instituten gehouden.

Het onderwerp tijdens het ochtendgedeelte is ‘Do’s & Don’ts van internationalisering - voortschrijdende inzichten’. Een aantal religieuze instituten heeft inmiddels decennialange ervaring met het internationaliseringsproces binnen hun gemeenschap. Vandaag staat de vraag centraal: Welke lessen heeft men, misschien met vallen en opstaan, geleerd? Wat heeft goed uitgepakt, wat niet? Het gaat er tijdens deze platformdag dus vooral om van elkaar te leren en zo te voorkomen dat instituten die nu leden uit het buitenland uitnodigen het wiel moeten uitvinden. Direct betrokkenen zullen vanuit eigen ervaringen adviezen meegeven.

In het middaggedeelte komt de Nederlandse wet- en regelgeving ter sprake. Een aantal deelnemers heeft van tevoren vragen die men graag aan de orde wilt stellen toegestuurd. Die vragen zijn voorgelegd aan Marcel Reurs en Thomas van Houwelingen van advocatenbureau Everaerts en Janneke Doe van de KNR.

Het volledige verslag kunt u hier lezen.