Nieuwe besturen

Gepubliceerd op: 30-5-2017 om 12:38 door Miranda Roijers. Bron: Verschillende secretariaten

DIVERSE LOCATIES - Overzicht nieuwe besturen

Ongeschoeide Karmelieten
A. Smits, provinciaal
R. Willemsen 1e consiliarius
H. van der Westen, 2e consiliarius

Congregatie Dochters van Maria en Joseph
A. Ardatin (Algemene Overste)
T. Vink (Secretaris en Vicares)
A. van Haren (Raadzuster Algemeen Bestuur)
W. Triningsih (Raadzuster Algemeen Bestuur)
E. Tri Winarni

ChoorstrAAT