Roepingenzondag – "Voor de zending door de Geest voortgestuwd"

Gepubliceerd op: 6-5-2017 om 11:06 door Pierre Humblet. Bron: SRKK / IRO / Huis van de Roeping

DEN BOSCH - Ieder jaar op de vierde zondag na Pasen, wordt wereldwijd in de Rooms-Katholieke Kerk gebeden voor roepingen. In 2017 valt deze 'Roepingenzondag' op 7 mei. Dit jaar heeft paus Franciscus als thema gekozen: Voor de zending door de Geest voortgestuwd.

Boodschap van Paus Franciscus

Affiche Roepingenzondag 2017‘Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn’, schrijft de paus. Hij zegt dat de leerling ‘eenvoudigweg wordt geraakt en veranderd door de vreugde dat hij zich geliefd weet door God en deze ervaring kan hij niet voor zichzelf houden’.

Paus Franciscus citeert uit zijn exhortatie Evangelii Gaudium: “De vreugde van het evangelie, die het leven vult van de gemeenschap van de leerlingen, is een missionaire vreugde” (Evangelii Gaudium, 21).

De paus bemoedigt de gelovigen en met name hen die hun leven wijden aan de dienst van God, want niet altijd wordt direct het resultaat van een missionair leven zichtbaar. Hij schrijft: ‘Het zaad van het Koninkrijk, hoewel heel klein en onzichtbaar en soms onbeduidend, groeit in stilte dankzij het onophoudelijke werk van God: “Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, ‘s nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe” (Mc. 4, 26-27). Dit is ons primaire vertrouwen: God overtreft onze verwachtingen en verrast ons voortdurend door zijn vrijgevigheid door de vruchten van onze arbeid te laten groeien op een wijze die de berekeningen van menselijke rendement overtreft.’

Lees hier de volledige boodschap van paus Franciscus. De vertaling werd verzorgd door het Roepingenpastoraat Vlaanderen.

Orientatieweekend 7-9 juli 2017Landelijke Roepingencampagne

Zoals gebruikelijk hebben de Nederlandse bisdommen en het Huis van de Roeping in samenwerking folders, affiches en boekjes uitgegeven. De poster is boven afgebeeld. 
‚ÄčIn de boekjes zijn 13 roepingsverhalen gebundeld, die religieuzen uit diverse tradities schreven op uitnodiging van het Huis van de Roeping.
Al dit materiaal is gratis bij ons te bestellen en digitaal te downloaden. Meer hierover vindt u hier.

Voor diegenen die zelf hun roeping willen verkennen is er van 7 tot 9 juli een orientatieweekend (zie aankondiging links).

Drie nieuwe Roepingenfilms

Tot slot worden bij gelegenheid van Roepingenzondag drie nieuwe roepingenfilms gepresenteerd. Dat zal gebeuren via onze sociale media. [www.facebook.com/huisvanderoeping en www.twitter.com/roeping ]. 
Wie nieuwsgierig is kan ze ook nu al zien via ons videokanaal.