“Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om daaraan te verdienen”

Gepubliceerd op: 25-4-2017 om 12:09 door Gerard Moorman. Bron: Gerard Moorman

UTRECHT - Op 22 april jl., Earth Day, vond in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een symposium plaats over Laudato Si’. De KNR had bewust voor een protestantse locatie gekozen om het oecumenische karakter van de dag te benadrukken. Paus Franciscus stelt aan alle christenen indringende vragen over de keuzes die we als kerken maken bij ons financieel beleid.

In zijn openingswoord sprak abt Denis Hendrickx over de grote impact van Laudato Si’,  zowel binnen als buiten de kerk. De oproep van paus Franciscus aan de internationale gemeenschap om moedige stappen te nemen voor een leefbare toekomst voor allen, heeft zonder twijfel bijgedragen aan het positieve resultaat van de Parijse Klimaattop van eind 2015.

Aan het eind van de dag vond de officiële oprichting plaats van ‘De Nieuwe Beurskoers’, met de ondertekening van de statuten door Abt Denis Hendrickx en ds. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland. De Nieuwe Beurskoers is een vereniging die namens haar leden – christelijke organisaties en particulieren –gesprekken voert met beursgenoteerde bedrijven over hun maatschappelijk rendement. De Nieuwe Beurskoers wil bedrijven op de huid zitten wat betreft hun sociale en duurzame impact. Inzet is dat beursgenoteerde ondernemingen meer gaan koersen op lange termijn doelen die niet alleen hun bankrekening, maar ook mens en aarde ten goede komen.

Terugblikkend op de dag, wees Denis Hendrickx deelnemers op hun missie als christenen. “We kunnen ons geen contradicties veroorloven tussen boodschap en handelen. Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om daaraan te verdienen,” zei hij. Tenslotte citeerde hij Peter Turkson, die aan het eind van de conferentie Laudato Si & Catholic Investment opriep om in beweging te komen. “Langzaam of snel, maar nu is de tijd om in beweging te komen!” 

Lees hier de volledige impressie van het symposium

 

LS symposium