Impressie Regiodag Voorhout

Gepubliceerd op: 20-4-2017 om 18:18 door Tom Boesten.

VOORHOUT - De vijfde en laatste regiodag was de enige die plaatsvond beneden zeeniveau, namelijk in Voorhout. Er namen 28 mensen deel, die dertien religieuze instituten en sociƫteiten vertegenwoordigden.

Het programma was gelijk aan dat van andere Regiodagen, en bevatte achtereenvolgens de toekomst van het KNR-Bureau, het Draaiboek Voltooiing, informatie over enkele financiële zaken (vooral de ANBI-regeling), de vrijkomende posten in het KNR-Bestuur, het jaarthema Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede, de Open Kloosterdag, seksueel misbruik, en de relatie tussen KNR, Mensen met een Missie en AMA.

Voorhout 2017 - groepsfoto 1

Draaiboek Voltooiing

Hoofdonderwerp was het Draaiboek Voltooiing. Hierover spraken de aanwezigen in vier groepen. In de rapportage kwamen de volgende opmerkingen naar voren:

 • bij de onderwerpen graag nog toevoegen: zorg, en dienstverlening
 • er zijn grote verschillen, zo zijn er ook nog instituten die toekomst hebben
 • hoe behoud je kwaliteit van leven, hoe behoud je kwaliteit van religieus leven
 • de kerk is nogal bureaucratisch; daar moet je rekening mee houden wanneer je om een toestemming moet vragen bij bisschop of Vaticaan
 • wat het instituut wil doen met geld dat over is, moet op tijd bepaald worden, zodat het nog een eigen beslissing blijft
 • het Draaiboek moet een handreiking zijn, geen gedetailleerde modeloplossingen aandragen
 • graag hulp bij wijzigingen van de Constituties
 • de juridische ondersteuning door de KNR is erg belangrijk en goed
 • op het vlak van ouderenzorg, en onderhandelingen daarover met aanbieders, moet de KNR in de toekomst misschien nog wel meer hulp bieden dan ze nu al doet
 • ondersteuning op het blijven voeden van het eigen charisma, het terrein van mystiek en verdieping, is iets waarvoor de KNR een pool van mensen zou kunnen organiseren en bijhouden
 • wat kost het Huis van de Roeping en wat levert het op
 • oversten moeten vanuit de eigen Constituties werken, en dus geen bevoegdheden aan leken overdragen die thuishoren bij de overste zelf
 • ieder instituut heeft een eigen nestgeur; er is altijd maatwerk nodig
 • het Draaiboek moet uitgaan van ervaringen, niet van algemeenheden.

Voorhout 2017 - groepsfoto 3

Andere onderwerpen

Bij het plan van de KNR om opnieuw structurele financiering van het Bureau te organiseren waren wel wat aarzelingen, van diverse aard. Er werken niet of nauwelijks religieuzen, wat het moeilijk maakt alles goed te begrijpen wat de achterban wil en zegt. Is dit wel het goede moment om geld te vragen; moet je niet over een jaar of vijf kijken wat dan nodig is en daarop een nieuw plan baseren? Verder willen de aanwezigen graag weten wat er gebeurt met PIN en KOS wanneer die commissies verdwijnen. Religieuzen hebben die commissies juist steeds harder nodig, omdat ze zelf niet meer goed de maatschappelijke ontwikkelingen kunnen bijhouden en beoordelen. Hierop vertelt KNR-secretaris Patrick Chatelion Counet dat het fonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen bedoeld is om de solidariteitsinzet van de religieuzen verder te laten gaan.

De ANBI-status is een punt waar wat beweging te zien is. De Belastingdienst voert een controle uit op de ongeveer 33.000 kerkelijke ANBI-instellingen. Ze probeert de kerken zelf zoveel mogelijk het werk te laten doen. Bij veel ANBI-instellingen is er iets mis, dat verholpen moet worden.

De Open Kloosterdag kan op enig enthousiasme rekenen benoorden de grote rivieren. Diverse instituten doen mee. Het idee om er geen monumentendag van te maken, wordt van harte ondersteund. De activiteiten richten zich alle op het charisma van de instituten.

De positie van de AMA (Adviescommissie Missionaire Activiteiten) roept vragen op, in twee richtingen: a) hoe verhoudt de KNR zich tot AMA en tot Mensen met een Missie; b) is het geen tijd om alle katholieke missionaire inzet te bundelen. Het Bestuur heeft besloten AMA en Mensen met een Missie uit te nodigen een presentatie te houden op de Algemene Vergadering van november. De aanwezigen kunnen haast niet wachten.