Hoe kan kerkelijk geld bijdragen aan een duurzame wereld?

Gepubliceerd op: 19-4-2017 om 16:29 door Gerard Moorman.

UTRECHT - Komende zaterdag 22 april organiseert de KNR een symposium over de vraag hoe kerkelijk geld bij kan dragen aan een meer duurzame wereld. Titel van het symposium: Laudato Si' en financieel beheer.

Geld is voor kerken een ongemakkelijk onderwerp. Is het mogelijk om het ‘slijk der aarde’ te benutten om het evangelie beter te verkondigen, in woorden en daden? Paus Franciscus zegt daar in zijn encycliek Laudato Si’ behartenswaardige dingen over. En daarover is begin dit jaar in Rome speciaal een conferentie belegd, met als  titel ‘Laudato Si & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home’. Doel was om op tafel te leggen dat “we niet alleen investeerders zijn; we hebben een missie en kunnen ons daarom geen contradicties veroorloven tussen onze boodschap en ons handelen.”

Laudato Si’ heeft de discussie binnen kerkelijke kringen over haar maatschappelijke opdracht in een stroomversnelling gebracht. Investeren in foute bedrijven is not done. Het is verkeerd om te profiteren van de vernietiging van de planeet; het is de taak van de economie om ‘het gemeenschappelijk huis’ te dienen en niet andersom.

Om ook in Nederland de discussie over de inzet van geld voor een duurzame toekomst een stimulans te geven, organiseert de KNR op zaterdag 22 april 2017, Earth Day, een symposium over 'Laudato Si'  en financieel beheer'. Mgr. Gerard de Korte en diverse kerkelijke financieel experts op het vlak van ethisch beleggen zullen spreken. Jan Juffermans, duurzaam pionier in Nederland, zal een lans breken voor ‘divesteren’; ook kerken kunnen daarin een rol spelen.

Dagvoorzitter is Denis Hendrickx o. praem, abt van het Norbertijnerklooster te Heeswijk. Aan het eind van het symposium zullen hij en Karin van den Broeke, preses van de PKN, gezamenlijk ‘De Nieuwe Beurskoers’ oprichten - een vereniging van christelijke organisaties en particulieren die het maatschappelijke gesprek met Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zullen aangaan.

Datum:                22 april 2017
Tijd:                      10.30 u. tot 16.00 u
Locatie:               Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Voor meer informatie en het programma, zie: www.laudato-si.nl