Interreligieus gesprek over ‘de toekomst van ons gezamenlijk huis’

Gepubliceerd op: 6-4-2017 om 16:01 door Gerard Moorman.

UTRECHT - Op uitnodiging van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden kwamen op 5 april vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen bijeen in Utrecht. Onderwerp van gesprek was de rol die levensbeschouwelijke inspiratie kan spelen bij het werken aan een rechtvaardige en duurzame toekomst.

Met deze bijeenkomst gaven de organisatoren – naast IVV ook de KNR, Oikos en de Groene Kerkenactie – gehoor aan de oproep van paus Franciscus in Laudato Si’  tot ‘een nieuwe dialoog over de toekomst van ons gemeenschappelijk huis’. Juist in een tijd waarin religies tegen elkaar worden uitgespeeld wilden de organisatoren een beroep doen op de bereidheid tot interreligieuze samenwerking voor een leefbare toekomst voor allen.

Harmonie

En die bereidheid is er duidelijk. In kleine groepen spraken deelnemers over wat hen inspireert om zich in te zetten voor ‘een compassievolle samenleving’. Dat leverde vooral veel herkenning over en weer. Vanuit verschillende religieuze tradities gebruikt men verschillende woorden, zoals liefde, barmhartigheid of mededogen. Maar de wil om zich met hart en ziel in te zetten voor een wereld waarin ook de mensen die na ons komen kunnen leven in harmonie met elkaar en met de schepping is bij iedereen groot.

Interreligieuze dialoog over gemeenschappelijk huis

Dat bleek uit de steekwoorden die ieder op gekleurde Post It’s schreef en op de glazen muur van de vergaderzaal plakte. Elke religie had een bepaalde kleur gekregen; en rond verschillende themavelden ontstonden bont gekleurde mozaïeken. Rond het veld ‘wijsheid’ kwam het inzicht naar voren dat verandering ten goede alleen mogelijk is met onbevreesde zachtmoedigheid. Die verandering zal veel verder moeten gaan dan het aanpassen van regels of structuren: het gaat om een mentale verandering, een andere manier van denken en in het leven staan.

Kracht in verandering

Dankzij het vertrouwen dat gaandeweg het gesprek groeide kon ook worden gesproken over spanningsvelden die er natuurlijk wel degelijk zijn, ook tussen religies en levensbeschouwingen. In abstracte zin zijn we het wel met elkaar eens. Maar in de praktijk komen ongetwijfeld ook verschillen aan het licht. De kracht van religies blijft echter dat waarden als compassie en eerbied voor al het leven het handelen sturen.

We leven in een tijd waarin grote veranderingen plaatsvinden, zowel ten goede als ten kwade. Dat bracht ons tot de volgende conclusie: levensbeschouwing als kracht in verandering. Regeringen en politieke overeenkomsten alleen zijn niet in staat om het hoofd te bieden aan de immense uitdagingen die voor ons liggen. Geloofsgemeenschappen kunnen een beslissende rol spelen op grond van hun ethisch besef en hun netwerk dat reikt tot in de haarvaten van de samenleving.

De organisatoren beraden zich binnenkort over vervolgstappen.