Herbestemming religieus erfgoed Oudenbosch

Gepubliceerd op: 31-3-2017 om 14:48 door eh.

OUDENBOSCH - 23 maart was een was een belangrijk moment voor de Broeders van Saint Louis en de Zusters Franciscanessen van St. Anna in Oudenbosch. Die middag werd, tijdens een feestelijk ‘persmoment’ een allesoverkoepelend project van hergebruik van religieus erfgoed gepresenteerd.

De presentatie vond plaats in de Kapel van St. Louis.  Er zijn jaren van plannen maken en voorbereiding (en al gerealiseerde deelprojecten), aan voorafgegaan waarbij is samengewerkt tussen verschillende partijen.  Zij slaan de handen ineen voor behoud en renovatie van het religieuze hart van Oudenbosch. De provincie Noord-Brabant, gemeente Halderberge, Woonkwartier en VolkerWessels onderneming Van Agtmaal maakten samen een plan voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen in het centrum van Oudenbosch. Daarmee wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Oudenbosch verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven. 

 

kapel Saint Louis Oudenbosch

Broeder Cees van Dam, Generaal Overste van de Broeders van Saint Louis vertelt:  "Mijn congregatie is er erg blij mee, omdat het historische hart van de congregatie – althans wat gebouwen betreft – nu een prachtig educatief-culturele bestemming krijgt. Voor een echte onderwijscongregatie als de onze is dat een uitstekende invulling. De kapel blijft daardoor ook heel mooi bewaard – en krijgt nu een ingrijpende restauratiebeurt – en zullen we ook, bij gelegenheden, als kapel kunnen blijven gebruiken."

De partijen ontwikkelden een plan voor het opknappen en behouden van de kapel van Saint Louis, de verlengde Vincentiusbouw, de Mariabouw, de Mariaschool en de Reginabouw, Markt 68, pensionaat Sint Anna en de kapel van Sint Anna. Het opknappen van die gebouwen en het geven van een nieuwe bestemming, verhoogt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Oudenbosch. Daarnaast draagt het ook bij aan het behoud van religieus erfgoed in Brabant, als onderdeel van het verhaal over religieus erfgoed.

Ontwikkelkader

Het ‘Ontwikkelkader Religieus Erfgoed Centrum Oudenbosch’ gaat om meerdere projecten. Het totale ontwikkelkader moet ervoor zorgen dat het hele centrum van Oudenbosch weer een samenhangend geheel gaat vormen met daarbij een duidelijke eenheid in beleving en bereikbaarheid. De totale investering van alle projecten bedraagt circa € 23 miljoen. De provincie subsidieert de restauratie van de kapel van Saint Louis, de Mariabouw en Markt 68 met € 4,5 miljoen. De gemeenteraad van Halderberge besluit op 20 april aanstaande over zijn deel in het ontwikkelkader.

De herbestemming en restauratie van de kapel van Saint Louis, de renovatie van pensionaat Sint Anna en de ontwikkeling daaromheen vormen de grootste deelprojecten binnen het ontwikkelkader.  Als eerste wordt gestart met de restauratie van de kapel van Saint Louis, naar verwachting nog dit jaar. Het laatste project binnen het totale plan wordt naar verwachting in 2021 opgeleverd.

Herbestemming kapel Saint Louis

De kapel van Saint Louis is een rijksmonument. Na restauratie wordt daarin een nieuw cultureel en educatief centrum gevestigd. Dat betekent dat dit gebouw de thuisbasis wordt van onder andere Fideï et Arti, Heemkundige Kring Broeder Christofoor, Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum, bibliotheek, KBO Oudenbosch en SINE.

Pensionaat Sint Anna

Het beeldbepalende pensionaat Sint Anna wordt door Woonkwartier en Van Agtmaal verbouwd tot appartementen. Achter de kapel komen twintig woningen. De voormalige muziekschool wordt gesloopt. Er vinden nog gesprekken plaats met het bestuur van de parochie H. Bernardus van Clairvaux om de functie van de pastorie te verhuizen naar Sint Anna. Dat betekent dat de bestaande pastorie kan verdwijnen, zodat het gebied naast de Basiliek beter tot zijn recht komt.

Volgens Jan Paantjens, wethouder Religieus erfgoed gemeente Halderberge, bezit Oudenbosch een uniek en waardevol ensemble van religieus erfgoed: “Het is van groot belang om nu en in de toekomst zorgvuldig met dat erfgoed om te gaan en ervoor te zorgen dat deze gebouwen een bestemming blijven houden. Ik ben daarom blij dat we gezamenlijk het religieuze hart van Oudenbosch gaan opknappen en omvormen tot een bruisend gebied binnen onze prachtige gemeente.”

Henri Swinkels, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: “Als provincie onderschrijven we het belang van Brabants Erfgoed en werken we samen met ondernemende partners aan behoud en herbestemming. Het unieke ensemble in het hart van Oudenbosch neemt een bijzondere plaats in binnen die verhalen van Brabant. Het speelt een rol in onze religieuze geschiedenis. Samen met de gemeente Halderberge, Woonkwartier en Van Agtmaal geven we dit erfgoed een nieuwe toekomst. Daarmee markeren we een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Religieus Brabant.”

Filmpje met presentatie van de plannen