Kapittel Dominicanen

Gepubliceerd op: 27-3-2017 om 17:15 door eh. Bron: www.dominicanen.nl

HUISSEN - Van 15 t/m 22 maart hielden de Nederlandse Dominicanen een vierjaarlijkse kapittel. In hun nieuwsbrief doen zij verslag.

René Dinklo o.p. gaat door als overste

Op een van de eerste dagen van het Kapittel werd René Dinklo herkozen als Provinciaal Overste voor een tweede termijn.  Het bestuur zal er in deze periode als volgt uit zien:

Provinciaal overste: René Dinklo o.p.
eerste diffinitor: Louis Klinkenberg o.p.
tweede diffinitor: Henk Jongerius o.p.
derde diffinitor: Ben Vocking o.p.
vierde diffinitor: Piet Magnin o.p.

Deelnemers kapittel dominicanen 2017
deelnemers aan het kapittel

Tevredenheid en zorg

Tijdens het Kapittel werd het beleid van de afgelopen periode geëvalueerd en werden er plannen gemaakt voor de toekomst. Tevredenheid was er over de solide staat van financiën en gebouwen. Ook was er tevredenheid over het functioneren van het Dominicaans Platform Nederland, dat sinds 2006 verantwoordelijk is voor een aantal dominicaanse projecten zoals het Dominicaans Studiecentrum (DSTS) en de diverse bezinningscentra in Huissen, Zwolle, Amsterdam en Rotterdam. Deze centra zorgen ervoor dat de zending van de dominicanen wordt voortgezet.
Zorg was er echter ook, m.n. over de vergrijzende provincie. De zorg voor de oudere medebroeders, zowel in materieel opzicht als wat betreft aandacht en betrokkenheid zullen ook de komende jaren de nodige aandacht krijgen.

Nieuwe generatie

Maar ondanks de vergrijzing is er in de afgelopen jaren toch een aantal nieuwe jonge mannen toegetreden. Dit zorgt enerzijds voor nieuw elan, maar brengt anderzijds ook spanningen met zich mee. Over deze spanningen werd uitvoering met elkaar gesproken.  Student-broeder Stefan Mangnus over zijn eigen ervaringen en deed een gepassioneerde oproep om af te zien van de polariserende labels progressief en conservatief. ‘Dat doet geen recht aan de werkelijkheid en het zorgt ervoor dat we niet met, maar over elkaar spreken.’ Dat gebeurde ook. 

Waar jongere dominicanen soms moeite hebben om verstaan te worden in hun blik op de kerk, hebben sommige van hun oudere broeders soms moeite met hun ervaringen van vervreemding en verharding in de kerk van de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. Veel gelovig elan van destijds vond door het beleid van de bisschoppen geen grond in de kerk. ‘Ik heb veel twijfels en worstel daarmee’, zei Ben Vocking, ‘maar ik ben Stefan dankbaar voor zijn woorden.’

Bij andere oudere dominicanen, die decennia ver buiten Nederland in de missie leefden en werkten, spelen heel andere levenservaringen mee. ‘Ik was 50 jaar in Zuid-Afrika’, zei Harry Penninx, ‘en ik voel me in Nederland nog steeds een beetje een allochtoon. Ik voel mee met de jonge generatie die hun plek zoekt.’

Het kapittel verbond het gesprek tussen de generaties met de geestelijke opdracht die bij de Orde hoort om van klooster én wereld, geloof én wetenschap, gebed én studie, kerk én kroeg te zijn. Juist in een gepolariseerde wereld als de onze is dat van belang. Tot slot werd er ook gewezen op de vele overeenkomsten die er zijn.

Precies over deze spanningen tussen de generaties hielden de dominicanen eind 2016 een symposium met als titel 'Het habijt weer uit de kast'

Een uitgebreider verslag van het Kapittel van de hand van Arjan Broers is te vinden op www.dominicanen.nl