Voettocht en viering ter nagedachtenis aan pater Frans van der Lugt sj

Gepubliceerd op: 15-3-2017 om 14:26 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Op 7 april is het drie jaar geleden dat de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt in Homs (Syrië) werd vermoord. Hij wordt herdacht met een meerdaagse voettocht en een viering in de St. Jan in Den Bosch

Frans' hike

In meerdaagse trektochten die hij daar de afgelopen dertig jaar heeft georganiseerd bracht hij Syriërs uit verschillende godsdiensten, leeftijden en streken bij elkaar. Ook jongeren uit Europa sloten zich erbij aan. Voor velen werd hun ervaring met Frans essentieel in hun groei naar wie ze nu zijn.
Voor een aantal van hen, die hun toevlucht hebben gezocht in Europa, was deze ervaring zo belangrijk in hun leven dat ze een jaar na Frans’ dood besloten (naast hun werk en studie) zijn werk hier voort te zetten, puttend uit zijn inspiratie. Ze worden hierin gesteund door de Duitse jezuïeten. Inmiddels hebben ze in Duitsland al zes van deze meerdaagse tochten georganiseerd, waaraan Syriërs en Duitsers deelnamen. Hun ideaal is mensen uit verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar in gesprek te brengen.

Frans van der Lugt

In Nederland

Om Frans te danken en te eren hebben de initiatiefnemers besloten dit voorjaar een tocht in Nederland, Frans’ eerste vaderland,  te houden. De Nederlandse jezuïeten ondersteunen dit initiatief, evenals de VNB Nationale Bedevaarten.

De vijfdaagse tocht begint op de sterfdag van Frans in de Sint Jan in Den Bosch met een viering. Daags daarna lopen ze van Helvoirt naar Heeswijk, vervolgens naar Sint Agatha, waar ze een dag van uitwisseling en workshops hebben, om de laatste dag vandaar naar de Radboud Universiteit in Nijmegen te lopen.

Een stukje meelopen

De inschrijving moest na en paar dagen al gesloten worden vanwege de overweldigende belangstelling. Het aantal van 200 deelnemers was bereikt. Maar iedereen kan een stukje van de tocht meelopen en de organisatoren hopen ook nog – als het weer het toelaat –  op een culturele , muzikale uitwisseling op de rustplaatsen.

Viering in de Sint Janskathedraal

Aan de vooravond van de tocht, op 7 april, vindt om 17.30 uur een Engelstalige gebeds- en herdenkingsviering plaats rond zijn leven en zijn inspiratie. Medebroeders van Frans zullen voorgaan. Iedereen is van harte welkom deze viering bij te wonen.