Beleidsdag in Monument Kamp Vught

Gepubliceerd op: 10-3-2017 om 16:24 door Tom Boesten.

VUGHT - De dag voor beleidsmedewerkers vond dit jaar plaats op een bijzondere plek: in het Monument Kamp Vught. Een van de organisatoren van de dag, Brigitte Lutters, is, naast haar werk voor de congregatie DMJ, vrijwilligster bij het voormalige concentratiekamp en geeft er rondleidingen. De bespreking van het onderwerp Groepsdynamiek vond plaats in de enig nog overgebleven barak.

Brigitte Lutters en Patrick Chatelion Counet

In de ochtend vond het studieuze deel van de dag plaats. Brigitte Lutters leidde het in en Karin Bos nam de presentatie voor haar rekening. Het onderwerp was de groepsdynamiek binnen de religieuze gemeenschappen en met name de rol daarin van de beleidsmedewerker. Aan de hand van een presentatie - met tot de verbeelding sprekende voorbeelden en metaforen - kwam er een interactief gesprek op gang. Hoe bijzonder is deze positie. Je bent geen lid van het instituut, terwijl je vaak wel veel verantwoordelijkheid krijgt.

Een deel van de groep beleidsmedewerkersIn kleinere groepen werd verder gesproken over de groepsdynamiek binnen een kloostergemeenschap. Hoe zijn de geschreven en ongeschreven regels, en hoe gaan de zusters of broeders daarmee om? Geven ze elkaar veel ruimte of zijn er duidelijk omschreven verwachtingen over deelname aan samenzijn, aan vieringen, aan maaltijden? En welke verwachtingen leven er ten opzichte van de beleidsmedewerker(s)? Zij moeten affiniteit hebben met het instituut en haar charisma, en kennis van het religieuze leven. Ze zijn er echter geen deel van. Ze zijn geen lid, hebben geen geloftes afgelegd. Door hun werk zien ze veel, horen ze veel en maken ze veel mee van het kloosterleven. Dat vraagt om een stevige vertrouwensbasis. Verder hangt het af van de precieze taak en op welke terrein je inbreng kunt hebben. Wie een pastorale taak heeft, kan andere dingen ter sprake brengen, dan iemand die vooral voor beleidszaken is aangesteld en met het Bestuur samenwerkt. 

Voor internationale instituten/besturen, is de rol van beleidsmedewerker niet altijd helder. Voor hen is het wennen aan een niet-kloosterling, zo dicht bij het vuur. Het is vaak laveren, meebewegen; soms de rol van butler, soms die van slimme oplosser. Vertrouwen is hoe dan ook een sleutelwoord. Als beleidsmedewerker kun je niet werken zonder het vertrouwen van de overste en de andere leden van het instituut.

Steentjes op het monument voor de Joodse kinderen

Bezoek Kamp Vught

Het middaggedeelte was gewijd aan een rondleiding in het voormalige concentratiekamp. Hier ligt een indrukwekkende geschiedenis, die begon in de zomer van 1942. Een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. We waren er stil van. Het was opvallend dat we voor de theepauze hierna aan één tafel wilden zitten, en niet aan twee zoals bij de lunch. Een bijzonder staaltje groepsdynamiek. Enkele foto's geven een impressie.

Onder de indruk van de rondleiding

Iedereen was onder de indruk. In barak 1B werd de dag geëvalueerd. Patrick Chatelion Counet had nog enkele huishoudelijke mededelingen namens de KNR en rond 16.00 uur ging iedereen geïnspireerd huiswaarts. De volgende beleidsmedewerkersdag is op 15 maart 2018.